Psycholog Wrocław

Psycholog Wrocław

Psycholog - magister psychologii - może zajmować się poradnictwem, posługiwać się testami psychologicznymi, diagnozować, wydawać zaświadczenia i orzeczenia. Nie jest lekarzem, więc nie ma możliwości przepisać leków ani wystawić zwolnienia lekarskiego.

Z biegiem czasu zawód psychologa nabiera coraz większego znaczenia. Dawniej wizyta u psychologa była wstydliwa i ludzie ukrywali fakt korzystania z pomocy specjalisty. Z każdym rokiem świadomość społeczeństwa wzrasta i z pomocy psychologa korzysta coraz większa liczba osób. Nie do końca jednak mamy świadomość tego, czym tak naprawdę dobry psycholog - Wrocław się zajmuje. Psychologiem zostaje się w chwili dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii i odbyciu stażu. Psycholog to zawód, który zyskał miano zawodu zaufania publicznego i wymaga profesjonalizmu, postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i nastawiony jest na niesienie pomocy, dawanie oparcia innym. Od razu po ukończeniu studiów psychologicznych nie zyskuje się miana psychologa klinicznego. W tym celu należy w ramach studiów podyplomowych zdobyć wykształcenie w zakresie psychologii klinicznej. Dobry Psycholog - Wrocław może również pełnić rolę psychoterapeuty, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Terapeuta to dobrze wykwalifikowany specjalista, który po zdobyciu dyplomu magistra nauk humanistycznych, czy społecznych odbył co najmniej 4 letnie szkolenie, w zakresie którego zdobył wiedzę i umiejętności odpowiednie dla psychoterapii. Psycholog posiada pewne przygotowanie do udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia, ale nie posiada kwalifikacji uprawniających do prowadzenia pełnej psychoterapii. Psychoterapeuta to odrębny zawód, niezależny od psychologii i psychiatrii. Psycholog, to osoba o wykształceniu akademickim, która ukończyła studia nauk społecznych a nie medycznych, dlatego nie ma uprawnień do przepisywania leków farmakologicznych.

Praca psychologa polega min. na zrozumieniu „duszy” człowieka, co jest podstawą do udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi, do rozszyfrowania jego słów i zrozumienia o co mu chodzi. Sam termin psychologia jest tego dowodem, gdyż pochodzi od dwóch greckich słów: psyche - dusza i logos - słowo. Stan ducha często wpływa na kondycję naszego ciała, a więc można bez wahania nazwać psychologa „specem” zarówno od duszy jak i ciała. 

Konsultacja psychologiczna - Wrocław - ma charakter rozmowy z psychologiem, która może okazać się bardzo pomocna w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Spojrzenie na problem z różnych perspektyw, pozwala w obiektywny sposób przeanalizować różne warianty zachowań i ich konsekwencje, zanim podejmiemy poważną decyzję życiową.

Konsultacja psychologiczna - Wrocław służy rozpoznaniu problemu, określeniu jego charakteru lub obszaru do zmiany, zorientowaniu się w sytuacji życiowej pacjenta oraz zaplanowaniu najlepszej formy pomocy. Konsultacja pozwala odpowiedzieć na pytanie czy potrzebna jest psychoterapia, a jeśli tak, to w jakim zakresie – indywidualna, par czy rodzinna, jeśli nie – to czy należy skonsultować problem u innego specjalisty.

W trakcie spotkania z psychologiem, pacjent ma możliwość omówić swoje wątpliwości, doświadczyć jak się czuje w relacji ze specjalistą. Z konsultacji skorzystać mogą pacjenci szukający pomocy zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich.


Wybierz swojego psychologa

Artykuły