Psycholog Wrocław

Psycholog Wrocław

Psycholog - magister psychologii - może zajmować się poradnictwem, posługiwać się testami psychologicznymi, diagnozować, wydawać zaświadczenia i orzeczenia. Nie jest lekarzem, więc nie ma możliwości przepisać leków ani wystawić zwolnienia lekarskiego.

Z biegiem czasu zawód psychologa nabiera coraz większego znaczenia. Dawniej wizyta u psychologa była wstydliwa i ludzie ukrywali fakt korzystania z pomocy specjalisty. Z każdym rokiem świadomość społeczeństwa wzrasta i z pomocy psychologa korzysta coraz większa liczba osób. Nie do końca jednak mamy świadomość tego, czym tak naprawdę psycholog się zajmuje. Psychologiem zostaje się w chwili dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii i odbyciu stażu. Psycholog to zawód, który zyskał miano zawodu zaufania publicznego i wymaga profesjonalizmu, postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i nastawiony jest na niesienie pomocy, dawanie oparcia innym. Od razu po ukończeniu studiów psychologicznych nie zyskuje się miana psychologa klinicznego. W tym celu należy w ramach studiów podyplomowych zdobyć wykształcenie w zakresie psychologii klinicznej. Psycholog może również pełnić rolę psychoterapeuty, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Terapeuta to dobrze wykwalifikowany specjalista, który po zdobyciu dyplomu magistra nauk humanistycznych, czy społecznych odbył co najmniej 4 letnie szkolenie, w zakresie którego zdobył wiedzę i umiejętności odpowiednie dla psychoterapii. Psycholog posiada pewne przygotowanie do udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia, ale nie posiada kwalifikacji uprawniających do prowadzenia pełnej psychoterapii. Psychoterapeuta to odrębny zawód, niezależny od psychologii i psychiatrii. Psycholog, to osoba o wykształceniu akademickim, która ukończyła studia nauk społecznych a nie medycznych, dlatego nie ma uprawnień do przepisywania leków farmakologicznych.

Praca psychologa polega min. na zrozumieniu „duszy” człowieka, co jest podstawą do udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi, do rozszyfrowania jego słów i zrozumienia o co mu chodzi. Sam termin psychologia jest tego dowodem, gdyż pochodzi od dwóch greckich słów: psyche - dusza i logos - słowo. Stan ducha często wpływa na kondycję naszego ciała, a więc można bez wahania nazwać psychologa „specem” zarówno od duszy jak i ciała. 

Konsultacja psychologiczna ma charakter rozmowy z psychologiem, która może okazać się bardzo pomocna w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Spojrzenie na problem z różnych perspektyw, pozwala w obiektywny sposób przeanalizować różne warianty zachowań i ich konsekwencje, zanim podejmiemy poważną decyzję życiową.

Konsultacja psychologiczna służy rozpoznaniu problemu, określeniu jego charakteru lub obszaru do zmiany, zorientowaniu się w sytuacji życiowej pacjenta oraz zaplanowaniu najlepszej formy pomocy. Konsultacja pozwala odpowiedzieć na pytanie czy potrzebna jest psychoterapia, a jeśli tak, to w jakim zakresie – indywidualna, par czy rodzinna, jeśli nie – to czy należy skonsultować problem u innego specjalisty.

W trakcie spotkania z psychologiem, pacjent ma możliwość omówić swoje wątpliwości, doświadczyć jak się czuje w relacji ze specjalistą. Z konsultacji skorzystać mogą pacjenci szukający pomocy zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich.


Wybierz swojego psychologa

Artykuły