EEG Biofeedback Wrocław

EEG Biofeedback w Centrum PSYCHE Wrocław

Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt sprzężenia zwrotnego w celu wpływania na pracę własnego umysłu.

Na ekranie trenującego wyświetlana jest animacja, film lub gra komputerowa. Uczestnik terapii używając jedynie „siły swojego umysłu”, pod czujnym okiem terapeuty „uczy się” nowego zachowania np. lepszej koncentracji uwagi lub relaksacji. Poprzez systematyczne treningi utrwalamy nowy, pożądany nawyk.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia, młodzieży oraz dla osób dorosłych.

Warunkiem skorzystania z treningów jest wykonanie badania EEG lub otrzymanie zaświadczenia od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback.

Aby przystąpić do badania niezbędna jest:

 • zgoda uczestnika terapii lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 • badanie EEG lub zaświadczenie od lekarza.

Harmonogram i cennik wizyt

 • Pierwsza wizyta - czas trwania 50-60 min, koszt 150 zł - obejmuje wywiad z pacjentem i badanie diagnostyczne EEG Biofeedback
 • Druga wizyta - czas trwania 50 min, koszt 100 zł - obejmuje omówienie wyników diagnozy, ustalenie celów terapii, dobór protokołów treningowych, ustalenie harmonogramu spotkań oraz pierwszą sesją treningową
 • Trzecia i kolejne wizyty - czas trwania 30-45 min, koszt 100 zł - następne sesje treningowe, monitorowanie postępów terapii


Przebieg sesji treningowej

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy elektrodę przekazującą sygnały z mózgu do monitora terapeuty, na którym widoczne są w postaci poszczególnych pasm fale mózgowe. Na swoim ekranie trenujący widzi te sygnały w postaci animacji/filmu/wideogry. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki, np. próbuje utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu. Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gdy gra się udaje wtedy trenujący otrzymuje punkty i wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie udaje. W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych fal mózgowych. Ponieważ metoda ta koncentruje się na przyczynach trudności w uczeniu się jej efekty są długotrwałe.

Czas trwania terapii

Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności. W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok. 40-60 sesji. Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2–3 razy w tygodniu. Czas trwania treningu to 30-45 min w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika terapii.

Prosimy zwrócić uwagę na to, aby uczestnik terapii podczas treningu nie był zmęczony, głodny czy spragniony.

Przeciwwskazania

Udary, wylewy, padaczka, zawał, stan po urazie czaszkowo- mózgowym.

Właściwości mózgu

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji).

Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył.

Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany również dla zabawy i gry.

Jak działa Biofeedback?

Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

Ile trwa trening Biofeedback?

Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (10–20 spotkań), które wymagają systematycznej pracy przez około 40–60 sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja – nawet 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2–3 razy w tygodniu.

Zastosowanie Biofeedback

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe) ale służy także jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • w monitorowaniu reakcji fizjologicznych w różnych sytuacjach –  diagnozowanie reakcji na bodźce, terapii uzależnień, zaburzeniach samooceny, terapii tików i zespołu Touretta 
 • w nauce samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia)
 • w treningach oddechu, nauce technik relaksacji
 • w terapii stresu
 • w terapii osób z zaburzeniami przyjmowania pokarmów - bulimia, anoreksja
 • w terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemach z planowaniem i skupieniem
 • w terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna)
 • w leczeniu bólu głowy (migren)
 • w padaczce, zaburzeniach pamięci i koncentracji
 • w rehabilitacji ruchowej
 • w terapii nietrzymania moczu
 • w treningach dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich i prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy)

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa szybkości uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • trema, reakcje stresowe, agresja
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Co daje terapia?

Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Warunki, jakie powinna spełniać osoba trenująca:

 • rozumieć zadanie jakie ma wykonać
 • posiadać gotowość do współpracy/motywację do pracy
 • radzić sobie z zadaniem
 • motorem skuteczności terapii jest silna wola, motywacja i cierpliwość pacjenta

Gabinet

Cennik

Konsultacja wstępna z diagnozą (60 minut) 150,00zł
Konsultacja wstępna - druga wizyta (60 minut) 120,00zł
Pojedynczy trening (45 minut) 100,00zł

Czytaj 5 artykuły(ów) na temat EEG Biofeedback Wrocław