Psychodietetyk Wrocław

Konsultacje i Pomoc Psychodietetyka w Centrum PSYCHE we Wrocławiu

Psychodietetyk to specjalista, który łączy wiedzę z zakresu dietetyki z aspektami psychologicznymi żywienia i zdrowego stylu życia. Ich głównym celem jest pomoc osobom w osiągnięciu zdrowej relacji z jedzeniem poprzez zrozumienie związków między emocjami, zachowaniami żywieniowymi a zdrowiem psychicznym.

Psychodietetyk zajmuje się nie tylko opracowaniem spersonalizowanego planu żywieniowego, ale także prowadzi terapię psychologiczną skoncentrowaną na nawykach żywieniowych i emocjonalnych relacjach z jedzeniem. Pomaga pacjentom zidentyfikować i zrozumieć czynniki, które wpływają na ich nawyki żywieniowe, takie jak stres, emocje czy zależności od jedzenia.

Kiedy warto udać się do psychodietetyka?

Warto udać się do psychodietetyka w przypadku trudności z utrzymaniem zdrowego stylu życia, problemów związanych z kontrolą wagi ciała, nadmiernego objadania się, zaburzeń odżywiania czy również w celu poprawy zdrowia psychicznego poprzez właściwe odżywianie. Psychodietetyk może być szczególnie pomocny dla osób zmagających się z emocjonalnymi problemami związanymi z jedzeniem, takimi jak kompulsywne objadanie się czy zaburzenia odżywiania.

Jest to również wartościowy wybór dla osób, które chcą nauczyć się bardziej świadomego jedzenia, rozwijać pozytywne nawyki żywieniowe i poprawić swoje zdrowie psychiczne poprzez właściwą dietę. Psychodietetyk może pomóc w identyfikacji negatywnych wzorców żywieniowych oraz w opracowaniu strategii radzenia sobie z emocjonalnymi problemami związanymi z jedzeniem.

Wsparcie psychodietetyka w depresji lub zaburzeniach lękowych

Psychodietetyk może być również wsparciem dla osób, które mają problemy związane z dietą w kontekście zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Poprzez współpracę z psychoterapeutą, psychodietetyk może pomóc pacjentowi w zrozumieniu związku między żywieniem a zdrowiem psychicznym oraz opracować spersonalizowany plan leczenia.

Dzięki podejściu holistycznemu, psychodietetyk bierze pod uwagę zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne żywienia, co pozwala na kompleksową opiekę nad pacjentem i promowanie zdrowego stylu życia. Współpraca z psychodietetykiem może prowadzić do trwałych zmian w nawykach żywieniowych oraz poprawy ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Oto 10 sposobów, w jakich psychodietetyk może pomóc

  1. Opracowywanie spersonalizowanych planów żywieniowych: Psychodietetyk pomaga opracować spersonalizowany plan żywieniowy, uwzględniający indywidualne preferencje, cele zdrowotne i potrzeby żywieniowe pacjenta.
  2. Zrozumienie związku między emocjami a jedzeniem: Pomaga pacjentom zrozumieć związek między ich emocjami a nawykami żywieniowymi, oraz identyfikować emocjonalne czynniki wpływające na ich decyzje żywieniowe.
  3. Praca nad problemami związanych z jedzeniem: Pomaga pacjentom w identyfikacji i radzeniu sobie z problemami związanymi z jedzeniem, takimi jak kompulsywne objadanie się, nadmierna dieta czy inne zaburzenia odżywiania.
  4. Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem: Pomaga pacjentom w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami poprzez zdrowe strategie żywieniowe i techniki relaksacyjne.
  5. Edukacja na temat zdrowego żywienia: Zapewnia pacjentom rzetelną edukację na temat zdrowego żywienia, włączając w to informacje o wartościach odżywczych, piramidzie żywienia i zasadach zdrowego odżywiania.
  6. Rozwijanie świadomego jedzenia: Pomaga pacjentom w rozwijaniu świadomego jedzenia poprzez kultywowanie uważności podczas jedzenia i zwiększanie świadomości związków między jedzeniem a samopoczuciem.
  7. Zarządzanie wagą ciała: Pomaga pacjentom w osiąganiu i utrzymaniu zdrowej wagi ciała poprzez ustalenie odpowiednich celów żywieniowych i motywowanie do podejmowania zdrowych wyborów.
  8. Wsparcie w leczeniu zaburzeń psychicznych: Współpracuje z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy lęki, w celu poprawy ich stanu zdrowia psychicznego poprzez odpowiednią dietę.
  9. Budowanie pozytywnego stosunku do jedzenia: Pomaga pacjentom budować pozytywny stosunek do jedzenia poprzez edukację na temat właściwych zachowań żywieniowych i promowanie akceptacji własnego ciała.
  10. Długoterminowa opieka i wsparcie: Zapewnia długoterminową opiekę i wsparcie pacjentom w procesie zmiany nawyków żywieniowych oraz osiągania i utrzymywania zdrowego stylu życia.

Gabinet

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 minut) 200,00zł
Wydanie opinii psychologicznej lub zaświadczenia ( minut) 150,00zł
Psychoterapia indywidualna (50 minut) 200,00zł

Czytaj 15 artykuły(ów) na temat Psychodietetyk Wrocław