Psychodietetyk Wrocław

Psychodietetyk Wrocław - Centrum PSYCHE

Psychodietetyk to osoba, która po ukończeniu studiów psychologicznych dodatkowo ukończyła podyplomowe studia z psychodietetyki. Posiada wiedzę zarówno psychologiczną jak i żywieniową. Jego praca polega na dostosowaniu planu żywienia do psychologicznych potrzeb pacjenta.

Konsultacja z psychodietetykiem polega na przeprowadzeniu ogólnego wywiadu psychologicznego, mającego na celu między innymi określenie poziomu gotowości i motywacji do wprowadzenia zmian w dotychczasowym sposobie żywienia.

Celem wywiadu jest zdiagnozowanie ewentualnych przeszkód i trudności, z jakimi możemy zmagać się w trakcie terapii oraz określenie tzw. osobowości żywieniowej danej osoby (w tym między innymi diagnoza stylu jedzenia) oraz stopnia sprawowania kontroli nad procesem jedzenia.

Współpraca z psychodietetykiem pozwoli na:

  • zrozumienie skąd wzięły się dotychczasowe problemy z jedzeniem i sylwetką
  • trwale zmienić zachowania żywieniowe na zdrowsze
  • nauczenie się słuchania i zrozumienia informacji jakie wysyła ciało

Psychodietetyk pomaga w:

  • znalezieniu motywacji do podjęcia i utrzymania prawidłowych nawyków żywieniowych
  • zrozumieniu powodów, dla których sięgamy po jedzenie nie będąc głodnymi
  • przetrwaniu trudnych okresów i kryzysów w trakcie kształtowania nowych,pozytywnych zmian
  • znalezieniu sposobów na odreagowanie trudnych przeżyć, aby nie szukać pocieszenia w jedzeniu
  • wskazaniu zamienników potraw, które szkodzą
  • nauce odpowiedniego dobierania produktów żywieniowych 

Wybierz swojego psychodietetyka

Artykuły