Psychoterapeuta Wrocław

Psychoterapia i leczenie depresji w Centrum PSYCHE we Wrocławiu

Trudno o jedną definicję psychoterapii, gdyż nie ma jednego jej rodzaju. Można wyodrębnić kilka nurtów teoretycznych na których podstawie stworzono różne rodzaje psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem leczenia, który ma na celu zniesienie cierpienia pacjenta, poprawienie funkcjonowania psychospołecznego, ustąpienie dręczących go objawów.

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z pacjentem. W czasie spotkania nazywanego sesją, psychoterapeuta razem z pacjentem pracują nad rozwiązaniem problemu trapiącego daną osobę. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje pacjenta w dążeniu do celu.

O ile psycholog diagnozuje zaburzenia pacjentów oraz wspiera ich poprzez doraźne konsultacje, psychoterapeuta posiada uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie do długofalowej pracy z osobami, które tego potrzebują lub wymaga tego ich stan.

Jeśli mimo okresowych wizyt u psychologa, emocjonalne trudności powracają lub nasilają się, warto rozpocząć psychoterapię. Warto wiedzieć, że nie powinien jej prowadzić psycholog, który nie ukończył specjalizacji w tym zakresie. Zajmują się tym wyłącznie dyplomowani psychoterapeuci.

Psychoterapia może pomóc, jeśli u pacjenta występują:

 • stany depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • objawy przewlekłego stresu,
 • problemy osobowościowe,
 • uzależnienia.

Psychoterapeuta pracuje z pacjentami, którzy doświadczyli ciężkich przeżyć, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych – choroby, przemocy, śmierci bliskiej osoby, traumy. Może pomóc również osobom, które chcą lepiej poznać siebie, skupić się na rozwoju lub zwyczajnie zadbać o siebie i swoje samopoczucie.

Psychoterapia pomaga w zrozumieniu sposobu myślenia, czy mechanizmu występujących zachowań, które przysparzają problemów i determinują funkcjonowanie w różnych sytuacjach.

Psychoterapeuta to osoba posiadająca wykształcenie wyższe w stopniu magistra, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychoterapii. Certyfikat psychoterapeuty można uzyskać po zdaniu egzaminu certyfikacyjnego oraz odbyciu stażu klinicznego i własnej terapii. Psychoterapia jest potocznie nazywana leczeniem rozmową. W tym określeniu jest sporo prawdy, ponieważ proces terapeutyczny opiera się na bezpośrednim kontakcie pacjenta z psychoterapeutą, a podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest właśnie rozmowa.

W szkole terapeutycznej przyszły specjalista przechodzi zaawansowane szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie pracy z pacjentem indywidualnym i grupami. Uczestniczy także we własnej terapii, co umożliwia mu poradzenie sobie z własnymi problemami – po to, aby nie przekładać ich na swoich klientów. Podlega superwizji, co oznacza, że konsultuje swoją pracę z bardziej doświadczonym terapeutą, posiadającym certyfikat superwizora. Szkoły psychoterapeutyczne szkolą w zakresie różnych nurtów psychoterapeutycznych.

Istnieje wiele nurtów psychoterapii. Każdy z nich charakteryzuje się innym podejściem, sposobem prowadzenia terapii i założeniami teoretycznymi. Oznacza to, że zajmując się tym samym problemem, np. bezsenności, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym inaczej będzie rozumiał źródło problemu i zastosuje odmienne techniki terapii niż terapeuta poznawczo-behawioralny.

Do najpopularniejszych nurtów psychoterapii zaliczamy:

 • psychoterapię poznawczo- behawioralną,
 • psychoterapię psychodynamiczną,
 • psychoterapię humanistyczną,
 • psychoterapię systemową,
 • psychoanalizę.

Na czym polega psychoterapia - Wrocław?

Psychoterapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej lub lepszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym. Jej celem jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu pacjenta, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości, rozwój kompetencji emocjonalnych, poprawa relacji, samooceny lub motywacji.

Warto umówić się do psychoterapeuty, jeżeli:

 • rozwiązanie trudności wymaga głębszej, bardziej specjalistycznej pracy, która wykracza poza jego kompetencje
 • skieruje do niego psychiatra – w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii
 • występują długotrwałe problemy w jakiejś dziedzinie życia, odnosimy wrażenie, że popełniamy ciągle te same błędy, nasze relacje nas nie satysfakcjonują, mamy poczucie osamotnienia czy niezrozumienia, czujemy, że nasz rozwój osobisty jest zablokowany
 • nie możemy uwolnić się od bolesnych wspomnień i doznanych krzywd, chcemy ułożyć i zrozumieć wydarzenia z przeszłości.
 • borykamy się z kłopotami zdrowotnymi, a ich przyczyn nie udało się znaleźć mimo licznych konsultacji lekarskich i badań
 • mamy potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, chcemy lepiej poznać siebie.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Na konsultacjach (są to zazwyczaj pierwsze dwa, trzy spotkania), pacjent i terapeuta poznają się i próbują określić problemy, z którymi zgłosił się pacjent. Terapeuta pyta o sytuację prywatną i zawodową, bliskie relacje, przeżywane trudności, przebyte choroby. Stara się poznać oczekiwania oraz motywację pacjenta i dowiedzieć się, jaką pomoc chciałby uzyskać. Ustala się wtedy również kontrakt, czyli umowę określającą zasady terapii: jej cel, miejsce i planowany czas trwania, częstotliwość i długość spotkań, formy pracy, warunki odwoływania sesji i sposoby komunikowania się pomiędzy spotkaniami, a także wysokość i formy płatności za sesje. W przypadku psychoterapii indywidualnej spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia Indywidualna Wrocław - Centrum Psyche

Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od jej celu, oczekiwań pacjenta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem, wyższe oczekiwania i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia.

Prowadzimy następujące rodzaje psychoterapii:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię par
 • psychoterapię dzieci i młodzieży
 • psychoterapię rodzin
 • psychoterapię grupową

Gabinet

Cennik

Psychoterapia dzieci, młodzieży (50 minut) 200,00zł
Psychoterapia indywidualna (50 minut) 200,00zł
Psychoterapia par, rodzin (60 minut) 250,00zł

Czytaj 68 artykuły(ów) na temat Psychoterapeuta Wrocław