ADOS-2

Diagnoza autyzmu- ADOS 2 w Centrum Psyche Wrocław

ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu skierowany do dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych. Autyzm i zespół aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu  modułów, zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Należy do jednych z najdokładniejszych narzędzi, które pozwala w sposób rzetelny i obiektywny na postawienie trafnej diagnozy o autyźmie.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  • Język i komunikacja
  • Wzajemność w interakcjach społecznych
  • Zabawa/wyobraźnia
  • Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania
  • Inne zachowania odbiegające od normy

Jak wygląda badanie?

Diagnosta wybiera jeden z modułów, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie u uczestnika badania  jak najbardziej naturalnej interakcji określonych zachowań, ważnych z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Narzędzie ADOS-2 umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Każdy moduł obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie narzędziem ADOS-2 trwa od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Diagnoza przy użyciu ADOS 2 pozwala zebrać informacje na podstawie których dokonywana jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz planowana jest indywidualna terapia dziecka.

Artykuły

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi naszymi usługami: