Psychoterapeuta Wrocław

Psychoterapeuta - leczenie depresji w Centrum PSYCHE we Wrocławiu

Trudno o jedną definicję psychoterapii, gdyż nie ma jednego jej rodzaju. Można wyodrębnić kilka nurtów teoretycznych na których podstawie stworzono różne rodzaje psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem leczenia, który ma na celu zniesienie cierpienia pacjenta, poprawienie funkcjonowania psychospołecznego, ustąpienie dręczących go objawów.

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z pacjentem. W czasie spotkania nazywanego sesją, psychoterapeuta razem z pacjentem pracują nad rozwiązaniem problemu trapiącego daną osobę. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje pacjenta w dążeniu do celu.

Psychoterapeuta to osoba, która posiada tytuł magistra (niekoniecznie psychologii) oraz ukończyła szkolenie (trwające minimum 4 lata), zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu. 

W szkole terapeutycznej przyszły specjalista przechodzi zaawansowane szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie pracy z pacjentem indywidualnym i grupami. Uczestniczy także we własnej terapii, co umożliwia mu poradzenie sobie z własnymi problemami – po to, aby nie przekładać ich na swoich klientów. Podlega superwizji, co oznacza, że konsultuje swoją pracę z bardziej doświadczonym terapeutą, posiadającym certyfikat superwizora. Szkoły psychoterapeutyczne szkolą w zakresie różnych nurtów psychoterapeutycznych. 

Na czym polega psychoterapia? Psychoterapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej lub lepszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym.  Jej celem jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu pacjenta, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości,  rozwój kompetencji emocjonalnych,  poprawa relacji, samooceny lub motywacji. 

Warto umówić się do psychoterapeuty, jeżeli:
 • rozwiązanie trudności wymaga głębszej, bardziej specjalistycznej pracy, która wykracza poza jego kompetencje
 • skieruje do niego psychiatra – w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii
 • występują długotrwałe problemy w jakiejś dziedzinie życia, odnosimy wrażenie, że popełniamy ciągle te same błędy, nasze relacje nas nie satysfakcjonują, mamy poczucie osamotnienia czy niezrozumienia, czujemy, że nasz rozwój osobisty jest zablokowany
 • nie możemy uwolnić się od bolesnych wspomnień i doznanych krzywd, chcemy ułożyć i zrozumieć wydarzenia z przeszłości.
 • borykamy się z kłopotami zdrowotnymi, a ich przyczyn nie udało się znaleźć mimo licznych konsultacji lekarskich i badań
 • mamy potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, chcemy lepiej poznać siebie.

Jak wygląda pierwsze spotkanie? 

Na konsultacjach (są to zazwyczaj pierwsze dwa, trzy spotkania), pacjent i terapeuta poznają się i próbują określić problemy, z którymi zgłosił się pacjent. Terapeuta pyta o sytuację prywatną i zawodową, bliskie relacje, przeżywane trudności, przebyte choroby. Stara się poznać oczekiwania oraz motywację pacjenta i dowiedzieć się, jaką pomoc chciałby uzyskać. Ustala się wtedy również kontrakt, czyli umowę określającą zasady terapii: jej cel, miejsce i planowany czas trwania, częstotliwość i długość spotkań, formy pracy, warunki odwoływania sesji i sposoby komunikowania się pomiędzy spotkaniami, a także wysokość i formy płatności za sesje. W przypadku psychoterapii indywidualnej spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od jej celu, oczekiwań pacjenta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem, wyższe oczekiwania i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia.


Starszy mężczyzna siedzi na krześle i trzyma piłkę


Prowadzimy następujące rodzaje psychoterapii:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię par
 • psychoterapię dzieci i młodzieży
 • psychoterapię rodzin
 • psychoterapię grupową

Wybierz swojego psychoterapeutę

Artykuły