Terapia Uzależnień Terapeuta Wrocław

Terapia uzależnień - poradnia uzależnień Centrum PSYCHE Wrocław

W Centrum Psyche zapewniamy kompleksowe leczenie pacjentom borykającym się z różnego typu uzależnieniami, zarówno w zakresie substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych.

Doświadczony zespół terapeutów oferuje terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe.

Używanie substancji psychoaktywnych przyjmuje różne formy i może prowadzić do uzależnienia. Oznacza to stan, w którym silna potrzeba przyjmowania substancji dominuje nad innymi zachowaniami. Jest ona trudna do kontrolowania, powoduje nieprzyjemne objawy odstawienne, po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji. Wpływ na rozwój objawów uzależnienia mają czynniki osobiste, biologiczne i środowiskowe. Żaden z nich samodzielnie nie powoduje uzależnienia, chociaż wpływ i znaczenie poszczególnych czynników może kształtować się na różnych poziomie.

Terapia uzależnień to bardzo ważna forma terapii w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i szeroka dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza ryzyko pojawienia się różnych uzależnień. Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla całego jego otoczenia.

Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie uzależnień ma jeden cel: wyzwolić pacjenta od czynnika, który to go uzależnił. Po przebyciu terapii oczekujemy, że pacjent zaprzestanie stosować danej substancji psychoaktywnej lub praktykować dane zachowanie (lub że przynajmniej znacznie zmniejszy się częstość tych zjawisk), ale wyróżnia się też różne inne cele terapii uzależnień. Proces ten prowadzić ma do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Terapia uzależnień opiera się na różnorakich oddziaływań psychoterapeutycznych. Czasem wdrażane jest konkretne leczenie farmakologiczne, jednakże w leczeniu uzależnień odgrywa ono tylko pomocniczą rolę i wykorzystuje się je np. wtedy, kiedy u pacjenta stwierdzone zostaną wyraźne zaburzenia nastroju (mogą mu być wtedy zalecone leki przeciwdepresyjne). Liczne oddziaływania medyczne mogą być również wdrażane pacjentom w początkowym okresie terapii uzależnień – tzw. detoks ma na celu eliminację objawów fizycznego uzależnienia od substancji psychoaktywnych u pacjenta (detoksykację stosuje się głównie w przypadku narkomanii oraz alkoholizmu).

Właściwa terapia uzależnień opiera się na takich oddziaływaniach, jak:
 • reprogramming (uczenie pacjenta nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw)
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoedukacja
 • treningi umiejętności
 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Jakie uzależnienia można leczyć?

Leczyć można każde uzależnienie, które to prowadzi do pojawiania się u pacjentów np. problemów w życiu rodzinnym (np. wynikających z przeznaczania całych środków finansowych na kupowanie alkoholu czy z przejawiania przemocy wobec bliskich) czy w życiu zawodowym (związanych chociażby z zaniedbywaniem przez uzależnienie obowiązków pracowniczych). Ogólnie można powiedzieć, że leczyć można dowolne uzależnienie – najczęściej na terapię trafiają pacjenci uzależnieni od alkoholu i od narkotyków, aczkolwiek z terapii uzależnień korzystać mogą również osoby, u których dojdzie do:

 • uzależnienia od leków (lekomanii)
 • patologicznego hazardu;
 • zakupoholizmu;
 • pracoholizmu;
 • seksoholizmu;
 • uzależnienia od Internetu
 • inne

Przebieg leczenia (m.in. czas trwania terapii) w przypadku różnych uzależnień jest różny.


Duża ilość tabletek

Psychoterapia uzależnienia polega na procesie rozbrajania mechanizmów uzależnienia. W efekcie następuje poprawa procesów emocjonalnych, umysłowych, dobrostanu psychicznego i rozwoju osobistego.

W Psyche zajmujemy się między innymi:

 • diagnostyką i leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • uzależnieniem od leków
 • uzależnieniem od alkoholu
 • uzależnieniem od narkotyków
 • diagnostyką i leczeniem innych uzależnień, takich jak np. uzależnienie od hazardu, internetu, itp.

Wybierz swojego terapeutę uzależnień

Artykuły