Poradnia Małżeńska

Poradnia małżeńska Wrocław - Centrum PSYCHE

Decyzję o terapii małżeńskiej często się odkłada. Nierzadko wynika to ze wstydu związanego z mówieniem o swoich problemach przed obcym człowiekiem. Dyskomfort może też płynąć z samej konieczności przyznania przed samym/samą sobą, że ze związkiem jest coś nie tak. Ten opór i chęć samodzielnego poradzenia sobie z trudnościami jest zrozumiały i pojawia się szczególnie u klientów, którzy nigdy nie mieli kontaktu z terapeutą. Z naszymi specjalistami uda się jednak szybko pozbyć tych odczuć.

Psychoterapia małżeństw - jak wygląda spotkanie ze specjalistą?

Przyczyn kryzysu w związku może być bardzo wiele. Niekiedy nasi klienci zgłaszają się do nas nie z powodu problemów w relacji z aktualnym partnerem/partnerką, ale z powodu złych doświadczeń z zeszłych związków, które kładą się cieniem na teraźniejszość. Pomoc świadczymy zarówno parom, borykającym się z dłuższymi problemami, mającymi swoje źródło w wydarzeniach z przeszłości, jak i parom, które chwilowo przeżywają wymagający okres (choroba lub inne chwilowe problemy rodzinne). Oczywiście to tylko przykłady. Relacje między małżonkami mogą być bardzo zniuansowane. Podobnie jest z trudnościami, które napotykają. Staramy się dotrzeć do przyczyn problemu, a następnie, wspólnymi siłami, przynieść Państwu ulgę emocjonalną i pomóc w odbudowaniu relacji.

Priorytetowo traktujemy stworzenie atmosfery zaufania. Gabinet Psyche Wrocław ma być bezpieczną przystanią, miejscem, w którym bez strachu opowiecie Państwo o swoich uczuciach. Do zadań psychologów i psychoterapeutów małżeńskich należy zadbanie o tę atmosferę.

Małżeństwo z dzieckiem w poradni małżeńskiej

Praca z terapeutą to proces. Podczas pierwszych wspólnych sesji terapeuta poznaje parę, dynamikę między partnerami, dowiaduje się, jakie oczekiwania ma klient oraz przybliża, na czym polegać będzie współpraca.

To, czy pożądany efekt zostanie osiągnięty, zależy nie tylko od pracy terapeuty, ale też od otwartości klientów. Wierzymy, że dobry przewodnik jest w tym procesie na wagę złota. Dzięki doświadczeniu i empatii specjaliści z Psyche Wrocław skutecznie mogą pełnić tę rolę.

Jakie korzyści płyną z psychoterapii małżeństw?

Cele terapii oraz, co za tym idzie, efekty mogą różnić się w zależności od pary. Nadal jednak da się wypunktować kilka uniwersalnych korzyści udanej współpracy. Można do nich zaliczyć m.in.:

  1. lepszą komunikacji
    Dzięki sesjom klienci uczą się pełniej wyrażać swoje potrzeby i z większą empatią podchodzić do potrzeb partnera/partnerki

  2. poszerzenie perspektywy
    Czasem dopiero rozmowa w obecności specjalisty pozwala naświetlić kwestie, które do tej pory były pomijane.

W naszej poradni małżeńskiej wszyscy klienci mogą liczyć na dyskrecję i zrozumienie. Specjaliści, z którymi się tu Państwo spotkają, starają się pomóc w każdej sytuacji, nie osądzając i obydwu stronom dając przestrzeń do własnych emocji i odczuć. Jeśli chcą Państwo zwiększyć swój komfort wynikający z bycia w relacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.