Krystyna Andrunewczyn

Name:
Krystyna Andrunewczyn
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 3 roku życia oraz młodzież.


Ukończyłam psychologię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Po studiach uzupełniałam swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu treningu umiejętności społecznych, którą praktykowałam w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam również szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny.

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a także w ramach działalności w prywatnych poradniach psychologicznych we Wrocławiu. Posiadam również doświadczenie w obszarze pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, które zdobyłam w ramach współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej WTZ Ostoja.

Zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży doświadczających różnych trudności życiowych. Pracuję z osobami mających niskie poczucie własnej wartości, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękiem, zaburzeniami osobowości, a także towarzyszę w przeżywaniu żałoby po stracie.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i Psychoterapeuty.Swoją pracę poddaję regularnej superwizji

Prowadzę konsultacje w języku polskim oraz ukraińskim.

Świadczę pomoc w zakresie:

  • zaburzeń zachowania (zachowania opozycyjno-buntownicze)
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń emocjonalnych (płaczliwość, lękliwość, koszmary senne) 
  • trudności edukacyjnych  
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • trudności społeczno-emocjonalnych (niska samoocena, nieśmiałość)

Pracuję z dziećmi nad:

  • wzmacnianiem kompetencji emocjonalno- społecznych;
  • rozwijaniem poczucia własnej wartości 
  • pracą nad jakością komunikacji
  • ustaleniem przyczyn zachowań niepożądanych