Krystyna Andrunewczyn

Name:
Krystyna Andrunewczyn
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 3 roku życia oraz młodzież.

Jestem psycholożką oraz pedagożką specjalną, absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz trenerką TUS pierwszego i drugiego stopnia. Ukończyłam liczne kursy dotyczące pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zdobywałam w ramach pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą video-modelingu, ucząc kompetencji społecznych. Pracowałam także w przedszkolach terapeutycznych, realizując z dziećmi terapie indywidualne i grupowe, zajęcia w ramach WWR oraz terapię TUS. Posiadam doświadczenie w obszarze pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, które zdobyłam w ramach współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej WTZ Ostoja.

W pracy wykorzystuję różnego rodzaju techniki i narzędzia łącząc kilka metod terapeutycznych od terapii behawioralnej poprzez Stosowaną Analizę Zachowań.

Moim priorytetem jest przygotować dziecko do funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego też w codziennej pracy z dziećmi ćwiczę jego umiejętności społeczne w ramach terapii TUS.

Za podstawowe w mojej pracy uważam indywidualne podejście do dziecka, stworzenie takiego środowiska, w którym będzie możliwe nawiązywanie z nim autentycznej relacji, opartej na szacunku i zrozumieniu. Swoją pracę terapeutyczną buduję na mocnych stronach dziecka tak, aby zwiększać jego motywację i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Swoją pomoc kieruję do dzieci i młodzieży między 3 a 18 rokiem życia, a także dla ich rodziców oferując konsultacje psychologiczne, terapię dzieci i młodzieży, pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, interwencję kryzysową, prowadzę również zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Prowadzę konsultacje w języku polskim oraz ukraińskim.

Świadczę pomoc w zakresie:

  • zaburzeń zachowania (zachowania opozycyjno-buntownicze)
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń emocjonalnych (płaczliwość, lękliwość, koszmary senne) 
  • trudności edukacyjnych  
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • trudności społeczno-emocjonalnych (niska samoocena, nieśmiałość)

Pracuję z dziećmi nad:

  • wzmacnianiem kompetencji emocjonalno- społecznych;
  • rozwijaniem poczucia własnej wartości 
  • pracą nad jakością komunikacji
  • ustaleniem przyczyn zachowań niepożądanych