Paulina Armatys

Name:
Paulina Armatys
Specialization:
Konsultacje on-line, Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzież.

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie kształcę się w kierunku terapeuty systemowego. Jestem członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zachowania, całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także mającymi trudności w relacjach społecznych, z zaniżoną samooceną i niskim poczuciem własnej wartości. W swojej pracy wspieram rodziców i towarzyszę im w budowaniu relacji z dzieckiem, nauce kompetencji wychowawczych, pomagając w odkrywaniu nowych umiejętności i przechodzeniu przez stojące przed nimi wyzwania. 

Swoje doświadczenie zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i terapeutycznych oraz prowadząc szkolenia i konsultacje dla rodziców i kadry nauczycielskiej. Odbyłam również praktykę w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.

„Nie ma dzieci, są ludzie” J. Korczak. Tą myślą kieruję się  pracując z dziećmi i młodzieżą.

Wierzę, że każdy człowiek - zarówno dorosły, jak i dziecko, jest wystarczająco kompetentny  by móc poradzić sobie z napotykanymi trudnościami. Moją rolą jest pomoc w odkryciu zasobów i  potencjału potrzebnych do dalszego rozwoju. 

W pracy ważna jest dla mnie relacja oparta na uważności, empatii, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, które uważam za filary procesu terapeutycznego.  Oprócz wiedzy z zakresu terapii systemowej, w swojej pracy wykorzystuję techniki z obszaru mindfullness i terapii poznawczo-behawioralnej.