Karolina Tułaza

Name:
Karolina Tułaza
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 3 roku życia oraz młodzież.

Jestem psychologiem, absolwentką 5 letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie poszerzam swoją wiedzę terapeutyczną szkoląc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem także trenerem Treningu Umiejętności Społecznych pierwszego i drugiego stopnia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam podczas pracy w placówkach oświatowych, realizując z dziećmi terapie indywidualne oraz grupowe, a także w prywatnej poradni zdrowia psychicznego. Pracowałam również w poradni psychologiczno-pedagogicznej i odbyłam wolontariat w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Celem mojej pracy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa, wiary we własne możliwości i zrozumienie własnych zachowań. Podczas kontaktu z dzieckiem zależy mi na stworzeniu atmosfery opartej na zaufaniu i otwartości.

Swoją pomoc kieruję do dzieci i młodzieży miedzy 3 a 18 rokiem życia, a także dla ich rodziców oferując konsultacje psychologiczne.

Swoje umiejętności i kwalifikacje poszerzam uczestnicząc w warsztatach oraz szkoleniach.

Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą doświadczającą:

  • Zaburzeń emocjonalnych
  • Zaburzeń lękowych
  • Zaburzeń nastroju
  • Zaburzeń koncentracji
  • Problemów adaptacyjnych
  • Niskiego poczucia własnej wartości
  • Stresu
  • Depresji