Barbara Czuchta

Name:
Barbara Czuchta
Specialization:
Konsultacje on-line, Psycholog, Psycholog młodzieży, Psychoterapeuta
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje młodzież powyżej 15 roku życia oraz osoby dorosłe.

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również szkolenie EEG Biofeedback organizowane przez Biomed we Wrocławiu.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pomagam osobom, które doświadczają zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, przeżywają sytuacje kryzysowe i stresowe oraz mają trudności i problemy w życiu osobistym, zawodowym, w relacjach interpersonalnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz w Centrum Neuropsychiatrii prowadząc konsultacje psychologiczne, diagnozę oraz terapię psychologiczną i neuropsychologiczną.

Stale rozwijam się i poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.