Alicja Łapaj

Name:
Alicja Łapaj
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 7 roku życia oraz młodzież do 18 roku życia

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS o specjalności psychologia kliniczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na całodobowym oddziale psychiatrycznym oraz w Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnym, gdzie udzielałam wsparcia osobom z chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie kształcę się w szkole podyplomowej z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz w obszarze interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-behawioralnej. Odbywam staż w Centrum Psychiatrii Dziecięcej NEUROMED na oddziale dziennym. Współpracuję również z przedszkolami i placówkami opiekuńczymi, gdzie udzielam wsparcia emocjonalnego dzieciom i ich rodzicom.

Ponadto odbyłam szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, współorganizowałam konferencję "Przestępczość - W kręgu zła", byłam czynnym uczestnikiem kół naukowych dotyczących zaburzeń odżywiania oraz seksuologii, brałam udział w wolontariatach i koordynowałam fundację działającą na rzecz pacjentów onkologicznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w seminariach i szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego. 

W Centrum Psyche udzielam konsultacji psychologicznych dzieciom i młodzieży:

  • z trudnościami emocjonalnymi,
  • z zaburzeniami nastroju,
  • z zaburzeniami lękowymi,
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 
  • przejawiającymi agresję,
  • wspieram umiejętności koncentracji,
  • wspieram rodziców w trudnościach wychowawczych i rozwojowych dziecka.

Cechuje mnie uważność i wrażliwość interpersonalna. Mój styl pracy jest nieszablonowy, podążający za potrzebami pacjenta. W gabinecie panuje atmosfera poczucia bezpieczeństwa i partnerstwa. Pomagam dotrzeć do źródła problemów oraz ich rozwiązań.