Katarzyna Preiss

Name:
Katarzyna Preiss
Specialization:
Psycholog
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje osoby dorosłe.

Jestem psychoterapeutką w procesie szkolenia. Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi. Wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej zdobywam na 4-letnim całościowym kursie psychoterapii zorganizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Równocześnie jestem uczestniczką licznych szkoleń psychoterapeutycznych dotyczących m.in. terapii traumy, zaburzeń dysocjacyjnych, terapii zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń lękowych.

Odbyłam staże kliniczne w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” - Gliwice oraz na Oddziale Klinicznym Dziennym Leczenia Nerwic USK- Wrocław. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

W pracy z pacjentami wykorzystuję podejście integratywne, łączące techniki różnych szkół psychoterapeutycznych. Korzystam z tych modalnościach terapeutycznych, które są najlepiej dopasowane do konkretnego pacjenta oraz zgłaszanej problematyki.

Psychoterapia jest dla mnie procesem budowania bezpiecznej relacji, opartej na zaufaniu i zrozumieniu.