Oliwia Rudewicz

Name:
Oliwia Rudewicz
Specialization:
ADOS 2, Psycholog dziecięcy
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci do 10 roku życia.

Jestem psychologiem, diagnostą spektrum autyzmu, terapeutą komunikacji wspomagającej i zastępczej oraz Trenerem Umiejętności Społecznych. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Regularnie doszkalam się i podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłam między innymi szkolenie uprawniające mnie do prowadzenia diagnozy spektrum autyzmu narzędziem ADOS-2 oraz szkolenie z zakresu metody PECS.

Moją pasją jest rozwijanie możliwości komunikowania się osób niemówiących. W codziennej pracy staram się łączyć wiedzę z zakresu psychologii dziecięcej z metodami usprawniającymi funkcjonowanie społeczne i poznawcze, a także nauką poprzez zabawę. Bliskie jest mi również podejście RDI oraz wszelkie metody, które skupiają się na budowaniu relacji z dzieckiem. Jestem uważna i wrażliwa na przeżywane przez dzieci emocje, towarzyszę im podczas procesów odkrywania własnego wnętrza.

Wprowadzam elementy treningu umiejętności społecznych tak, aby jak najlepiej przygotować dziecko do radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego.  Poszukuję kreatywnych rozwiązań dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka. Dużą wagę przywiązuję do współpracy z rodzicami i jednolitych działań zarówno w gabinecie terapeutycznym jak i w środowisku domowym.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością wieloraką, a także z zespołami genetycznymi. Pracuję także z dziećmi potrzebującymi wsparcia w radzeniu sobie z własnymi emocjami. 

Swoją pomoc kieruję do dzieci w wieku 0-10 lat oraz ich Rodzin.

Obecnie pracuję z dziećmi:

  • ze spektrum autyzmu
  • z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną
  • z ADHD
  • z trudnościami emocjonalnymi
  • doświadczającymi lęków