Marta Ilkowska

Name:
Marta Ilkowska
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

Specjalizuję się w pracy z dziećmi od lat 3 i młodzieżą do lat 16.

Jako studentka psychologii o specjalności klinicznej (Uniwersytet SWPS Wrocław), swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuję z dziećmi w placówkach oświatowych, oraz na oddziałach szpitalnych. W swojej pracy zajmuję się prowadzeniem diagnoz w kierunku możliwości poznawczych, a także zaburzeń nastroju i zachowania. W pracy obejmuję opieką  dzieci w normie rozwojowej, w tym mające trudności z regulacją emocji, lękiem, nadpobudliwe psychoruchowo oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe. W swojej pracy wykorzystuję elementy treningu umiejętności społecznych (TUS), terapii poznawczo-behawioralnej,  psychomotoryki, relaksacji. W przypadku pracy z rodziną wykorzystuję także elementy terapii systemowej. Udzielam konsultacji rodzicom, starając się maksymalnie powiększyć ich wiedzę w zakresie trudnych zachowań.
W trakcie spotkań kładę szczególny nacisk na stworzenie bezpiecznej atmosfery. Wierzę, że tylko indywidualna relacja oparta na komforcie może przynieść skuteczne działanie terapeutyczne.

Zapraszam na konsultacje w zakresie:

  • Zaburzeń lękowych (lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy)
  • Zaburzeń zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntowniczne, agresja)
  • Zaburzeń nastroju (depresja)
  • Problemów z koncentracją (deficyt uwagi)
  • Treningu funkcji poznawczych (trudności edukacyjne)
  • Treningu umiejętności społecznych (rozpoznawanie i identyfikacja emocji)
  • Budowania poczucia własnej wartości
  • Prowadzę również spotkania z rodzicami.