Paula Binek

Name:
Paula Binek
Specialization:
Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Ukończyłam Psychologię ze specjalnościami: kliniczna i sądowa oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. 

Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii w nurcie integratywnym akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. 

Doświadczenie zdobywałam w placówkach oświatowych takich jak przedszkola i szkoła, pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami, a także w takich instytucjach jak Zakład Karny oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi w ramach prywatnej praktyki. 

Odbyłam szkolenia m.in. w zakresie: Treningu Umiejętności Społecznych, komunikacji alternatywnej, zachowań trudnych w podejściu pozytywnym, seksualności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami, funkcjonowania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, rozpoznawania depresji, konfliktów w bliskich relacjach, pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, zaburzeń osobowości typu borderline. 

Oferuję pomoc w zakresie: 

  • Trudności emocjonalnych
  • Zaburzeń nastroju
  • Kryzysów życiowych
  • Problemów w relacjach i kompetencji społecznych
  • Trudności adaptacyjnych
  • Zaburzeń rozwojowych i lękowych
  • Problemów wychowawczych
  • Budowania poczucia własnej wartości 

W pracy z drugim człowiekiem kieruję się przede wszystkim Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa, empatią, otwartością i indywidualnym podejściem. Swoją pracę poddaję superwizji. Wspieram osoby z grup mniejszościowych.