Paula Binek

Name:
Paula Binek
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci i młodzież do 15 roku życia.

Ukończyłam Psychologię ze specjalnościami: kliniczna i sądowa oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w nurcie integratywnym.

Doświadczenie zdobywałam w placówkach oświatowych takich jak przedszkola i szkoła pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami, a także w takich instytucjach jak Zakład Karny oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Mam doświadczenie w pracy z rodzinami w ramach prywatnej praktyki. Odbyłam szkolenia m.in. w zakresie: Treningu Umiejętności Społecznych, komunikacji alternatywnej, zachowań trudnych w podejściu pozytywnym, seksualności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami, funkcjonowania dziecka w przedszkolu, rozpoznawania depresji, konfliktów w bliskich relacjach, języka. Wspieram osoby z grup mniejszościowych.

Oferuję pomoc w zakresie: 

  • Trudności emocjonalnych (lęk, stres)
  • Zaburzeń nastroju 
  • Problemów w relacjach i kompetencji społecznych
  • Trudności adaptacyjnych 
  • Zaburzeń rozwojowych 
  • Problemów wychowawczych 
  • Poczucia własnej wartości 
  • Mutyzmu wybiórczego

W pracy z drugim człowiekiem kieruję się przede wszystkim Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa, empatią, otwartością i indywidualnym podejściem. Z dziećmi i rodzicami współpracę opieram na zaufaniu i akceptacji.