Małgorzata Książek

Name:
Małgorzata Książek
Specialization:
Konsultacje on-line, Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz prowadzi terapię dla osób uzależnionych.

Prowadzi konsultacje tylko w formie on-line.

Jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Certyfikat nr1867  ) jak i psychoterapeutą w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam także studia podyplomowe z psychologii i pedagogiki sadowej w WSB-NLU. 

Psychoterapią zajmuję się od 2008 roku. W trakcie swojej trzynastoletniej praktyki zawodowej pracowałam w ośrodkach państwowych jak i prywatnych poradniach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom. Były to, między innymi, Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Poradnia Terapii Uzależnień w Brzesku. Pracowałam także z osobami wykluczonymi społecznie w jednostkach penitencjarnych.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym a jednym z najważniejszych elementów w kontakcie z drugim człowiekim jest dla mnie relacja terapeutyczna, która daje przestrzeń do rozpoznawania nieadaptacyjnych wewnątrzpsychicznych mechanizmów pacjenta, utrudniających mu prowadzenie satysfakcjonującego życia.

Pracuję z osobami dorosłymi pod stałą superwizją superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.