Natalia Orłowska-Prośniak

Name:
Natalia Orłowska-Prośniak
Specialization:
Psycholog dziecięcy
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci do 10 roku życia.

Jestem psychologiem dziecięcym oraz terapeutą pedagogicznym. Udzielam wsparcia dzieciom, które potrzebują pomocy związanej z ich deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością, doświadczaniem trudności szkolnych, emocjonalnych oraz rodzinnych. W swojej pracy za najważniejszy cel stawiam sobie nawiązanie bliskiej relacji z dzieckiem, opartej na zaufaniu, otwartości i empatii. 

Pracuję również z rodzicami, którym udzielam wsparcia w towarzyszeniu i przezwyciężaniu trudności doświadczanych przez ich dzieci oraz pomagam podnosić kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

Wspieram dzieci i ich rodziców w pokonywaniu trudności związanych z:

  • nieradzeniem sobie z emocjami, zwłaszcza złością oraz smutkiem,
  • doświadczaniem lęku,
  • nieśmiałością, wycofaniem z kontaktów społecznych, niską samooceną,
  • oswojeniem nowej sytuacji życiowej (rozstanie rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana przedszkola/ szkoły, itp.)
  • adaptacją do żłobka/ przedszkola/ szkoły,
  • nieradzeniem sobie z nauką,
  • problemami z koncentracją uwagi,
  • mutyzmem wybiórczym,
  • zaparciami nawykowymi, moczeniem nocnym, problemami z odpieluchowaniem.

Obecnie pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Psychologicznej Fundacji Promyk Słońca. Współpracuję również z wrocławskimi przedszkolami i żłobkami, gdzie udzielam pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom.