Natalia Orłowska-Prośniak

Name:
Natalia Orłowska-Prośniak
Specialization:
Psycholog dziecięcy
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci do 10 roku życia.

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą pedagogicznym oraz terapeutą ręki. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci do 10. roku życia. 

Udzielam wsparcia dzieciom, które potrzebują pomocy związanej z ich deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością, doświadczaniem trudności szkolnych, emocjonalnych oraz rodzinnych. W swojej pracy za najważniejszy cel stawiam sobie nawiązanie bliskiej relacji z dzieckiem, opartej na zaufaniu, otwartości i empatii. 

Pracuję również z rodzicami, którym udzielam wsparcia w towarzyszeniu i przezwyciężaniu trudności doświadczanych przez ich dzieci oraz pomagam podnosić kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

Obecnie pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni psychologicznej Fundacji Promyk Słońca. Współpracuję również z wrocławskimi przedszkolami, gdzie udzielam pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom.Booksy btn