Dorota Karasińska

Name:
Dorota Karasińska
Specialization:
Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz prowadzi terapię rodzin.

Jestem psychologiem oraz terapeutą systemowym w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię indywidualna dzieci i i młodzieży, jak również konsultacje wychowawcze z rodzicami. Pracuje głównie z nurcie systemowym, jednak często wykorzystuje metody pracy zaczerpnięte z innych nurtów terapeutycznych, tak aby dostosować metody pracy do potrzeb rodziny. W terapii dzieci często ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi oraz pracy teraputycznej zdobywałam na różnych polach - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i placówkach terapeutycznych. 

Świadczę pomoc w zakresie: zaburzeń emocji i zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń relacji, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.