Justyna Trzcińska

Name:
Justyna Trzcińska
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 3 roku życia oraz młodzież.

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, trener Umiejętności Społecznych.

Jestem absolwentką psychologii, ze specjalnością psychologia kliniczna, na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, a także szkolenie certyfikacyjne na Trenera Umiejętności Społecznych w Fundacji Pomoc Autyzm. 

Obecnie kształcę się na psychoterapeutę podczas 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jestem członkiem. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk i staży m.in. w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy Dolnośląskim Centrum Onkologii. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osobami w kryzysie psychicznym.

Obecnie pracuję na stanowisku psychologa w przedszkolach prowadzonych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty, otaczając opieką psychologiczną dzieci w wieku 2,5-7 lat oraz prowadząc konsultacje dla rodziców. 

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, deficytami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową czy niedostosowaniem społecznym.

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz kursach z zakresu wsparcia psychologicznego, psychologii rozwojowej, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.