Joanna Skubiszewska

Name:
Joanna Skubiszewska
Specialization:
Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje osoby dorosłe.

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł magistra uzyskałam w 2009r.
Od początku moje zainteresowania zawodowe były mocno związane z chęcią pomagania drugiemu człowiekowi, dlatego konsekwentnie wybierałam szkolenia i pracę w tym kierunku. 
W związku z tym ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej w 2011 roku i rozpoczęłam pracę w prywatnym ośrodku, gdzie miałam możliwość pracy przede wszystkim z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami. 
Tam również pracowałam z osobami uzależnionymi. Ten rodzaj pomagania zainteresował mnie tak bardzo, że zdecydowałam się na poprowadzenie swojej ścieżki w kierunku leczenia uzależnień.
W 2012 roku ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień i rozpoczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem KARAN, która trwa do dnia dzisiejszego. W ramach tej współpracy byłam terapeutą na oddziałach dziennych leczenia uzależnień: od substancji psychoaktywnych oraz od alkoholu. Na tym drugim byłam również koordynatorem. 
Pracowałam bardzo dużo z młodzieżą używająca szkodliwie substancji psychoaktywnych oraz z młodymi dorosłymi uzależnionymi od narkotyków. 
Poza tym prowadziłam terapię w ramach poradni leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz w poradni leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. 
Oprócz tego brałam udział w licznych projektach dotyczących profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego.
W tym czasie uczestniczyłam w wielu konferencjach, szkoleniach poszerzających moją wiedzę i umiejętności. 
W 2018 roku uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1939). 

Konsekwentnie realizuję obraną ścieżkę rozwoju zawodowego, bo jest ona moją pasją a chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nadrzędnym celem.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób:

  • uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm).
  • współuzależnionych, czyli żyjących w związkach z osobami uzależnionymi,
  • z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Prowadzę także interwencję kryzysową dla osób w kryzysach życiowych (utrata, śmierć kogoś bliskiego, wypadki, stres i wypalenie zawodowe, itp.)
Pracę poddaję superwizji.