Agata Kłonowska

Name:
Agata Kłonowska
Specialization:
Psycholog, Psycholog młodzieży, Psychoterapeuta, Seksuolog
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje młodzież powyżej 15 roku życia oraz osoby dorosłe.

Nie prowadzi konsultacji w formie on-line.

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i seksuolożką w trakcie specjalizacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzi konsultacje seksuologiczne i psychologiczne, psychoedukację oraz terapię.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Nieustannie poszerzam kompetencje poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowo-szkoleniowych, kursach i warsztatach z seksuologii. Biorę regularnie udział w kursach doskonalących w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie dokształcam się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale całodobowym ogólnopsychiatrycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej oraz poprzez prowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów, wspieranie działań podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą i działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu we Wrocławiu, a także poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w placówkach oświatowych oraz udzielanie konsultacji psychologicznych, psychoedukację i edukację seksualną w obszarze rozwoju seksualnego dzieci dla rodziców i opiekunów prawnych.


Booksy btn