Piotr Kopko

Name:
Piotr Kopko
Specialization:
Psychoterapeuta, Terapia par
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 10 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe.

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, która jest rekomendowana do leczenia różnego typu zaburzeń osobowości, które objawiają się m.in. poprzez: trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, związków, poczuciem samotności a także w wewnętrznym poczuciu pustki, braku sensu życia, popadaniem w konflikty lub niewykorzystywaniem w pełni swojego potencjału.  Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który zakłada wpływ nieświadomych mechanizmów działania na życie człowieka.  W pracy psychoterapeutycznej analizie poddaję skomplikowane relacje międzyludzkie uwzględniając całą ich złożoność oraz indywidualny kontekst osoby zgłaszającej się z problemem. Pracuję z młodzieżą i rodzinami w kontakcie indywidualnym oraz prowadzę grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Pracuję z młodymi dorosłymi, towarzysząc im w trudnym okresie adolescencji a także z osobami dorosłymi, znajdującymi się w kryzysie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjalizycyjnych i resocjalizacyjnych we Wrocławiu. Podejmowałem się pracy z osobami wykluczonymi społecznie, osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, rodzinami dysfunkcyjnymi jak i mającymi przejściowe problemy. Pracowałem  z rodzinami i opiekunami osób niepełnosprawnych zarówno intelektualnie jak i fizycznie. Prowadzę również warsztat terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Bonitum, gdzie zajmuję się osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi intelektualnie. Wspólpracuję z fundacją Praesterno gdzie prowadzę grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.Uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu psychoterapii oraz w konferencjach naukowych.


Booksy btn