Karolina Ulatowska (Stajszczyk)

Name:
Karolina Ulatowska (Stajszczyk)
Specialization:
Logopeda
Rejestruj:
Bio:

Logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna, pedagog oraz dziennikarz. 

Jestem magistrem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz magistrem Pedagogiki. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim realizując jednocześnie, w trybie zajęć stacjonarnych, dwa kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Pedagogika. Kwalifikacje w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją logopedyczną zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W toku nauki akademickiej ukończyłam również wiele kursów doszkalających – posiadam m.in.: certyfikat ukończenia kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacralnej), szkolenia Makaton I°oraz Wykorzystywania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1.

Podnoszenie kwalifikacji, a tym samym poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności wykorzystuję w pracy we wrocławskich ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych. 

Prowadzę terapię dla dzieci ze stwierdzoną m.in. dyslalią, dyzartrią, dysfazją oraz wadami mowy, w tym: wadami artykulacyjnymi, zaburzeniami oddechowo-fonacyjnymi oraz innymi zaburzeniami sfery oralno-facjalnej, które wynikają z problemów neurologicznych lub genetycznych – obecnie prowadzę pacjentów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegow tym: dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera; jak również pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną m.in. porażeniem mózgowym.

Towarzyszenie dziecku podczas jego zmagań z nowymi wyzwaniami jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, które codziennie uczy mnie pokory i cierpliwości oraz sprawia mi olbrzymią radość.


Booksy btn