Karolina Ulatowska (Stajszczyk)

Name:
Karolina Ulatowska (Stajszczyk)
Specialization:
ADOS 2, Logopeda
Rejestruj:
Bio:

Logopeda ze specjalnością Neurologopedia kliniczna, diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition) w praktyce klinicznej, pedagog oraz dziennikarz. 

Kwalifikacje w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją logopedyczną zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W toku nauki akademickiej ukończyłam również wiele kursów doszkalających – posiadam m.in.: certyfikat ukończenia szkolenia:

 •  ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition) w praktyce klinicznej
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacralna)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Makaton I°
 • Elementy metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1. 

Ponadto jestem magistrem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz magistrem Pedagogiki. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim realizując jednocześnie, w trybie zajęć stacjonarnych, dwa kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Pedagogika. Podnoszenie kwalifikacji, a tym samym poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności wykorzystuję w pracy we wrocławskich ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach psychologicznych. 

Prowadzę terapię dla dzieci oraz osób dorosłych z diagnozą:

 •  spektrum autyzmu
 • niepełnosprawność intelektualna oraz fizyczna, w tym pacjentów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
 •  ankyloglossia – skrócone wędzidełka języka  
 • wady wymowy
 • zaburzeń mowy, w tym z diagnozą: afazji, dyslalii wielorakiej, dyzartrii, dysfazji
 • dysleksji
 • Opóźniony Rozwój Mowy (ORM)
 • zaburzeń oddechowo-fonacyjnych oraz zaburzeń sfery oralno-facjalnej, wynikających z problemów neurologicznych lub genetycznych
 • niedojrzałego/infantylnego/trzewnego sposobu połykania, tłoczenia zębów siecznych, z bólem stawów żuchwowo-skroniowych
 • neofobii żywieniowej,  w tym zaburzeniem ARFID

Towarzyszenie pacjentowi podczas jego zmagań z nowymi wyzwaniami jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, które codziennie uczy mnie pokory i cierpliwości oraz sprawia mi olbrzymią radość.