Sara Bloch

Sara Bloch

Name:
Sara Bloch
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzież.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Posiadam praktyczne umiejętności pracy z dziećmi, które uzupełniam wiedzą teoretyczną zdobytą podczas pięcioletnich studiów magisterskich. Moje podejście oparte jest na empatii, zrozumieniu i wysłuchaniu, tworząc atmosferę, w której dziecko może się rozwijać i czuć komfortowo.

Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Brałam udział m.in. w kursach dotyczących wczesnej diagnostyki dziecka, mutyzmu wybiórczego, terapii dzieci i młodzieży, rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów oraz szkole konsultacji. Jestem również trenerem TUS i prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. udzielając konsultacji w żłobkach, przedszkolach oraz pracując indywidualnie z dziećmi. Udzielam również wsparcia rodzicom oraz kadrze. Dodatkowo pracowałam w Centrum Rehabilitacji Dzieci, gdzie współpracowałam z zespołem specjalistów, wspierając małych pacjentów z różnymi potrzebami.

Moja praktyka obejmuje wsparcie dzieci i ich rodziców w pokonywaniu trudności związanych m.in. z:

  • trudnościami w radzeniu sobie z emocjami,
  • adaptacją do żłobka/przedszkola/szkoły,
  • trudnościami z koncentracją uwagi,
  • zaburzeniami lękowymi, w tym mutyzmem wybiórczym,
  • trudnościami edukacyjnymi,
  • trudnościami w koncentracji uwagi,
  • zaburzeniami zachowania.

 Dodatkowo udzielam wsparcia rodzicom w postaci konsultacji  w trudnościach rozwojowych oraz wychowawczych.

Booksy btn

Moje usługi

Moje gabinety

Opinie

Reviews