Nikola Świerk

Nikola Świerk

Name:
Nikola Świerk
Specialization:
Konsultacje on-line, Psycholog, Psycholog młodzieży, Psychoterapeuta
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz pracuję psychoterapeutycznie zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. 

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów i trudności życiowych, lęków.  Pracą obejmuję trudności w relacjach, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne i osobowości. 

Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  SWPS oraz uczestniczką Szkoły Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe z Coachingu i Przywództwa na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. 

Doświadczenie zdobywałam na praktykach w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz pracując w przedszkolach, żłobkach i w szkole, a także w ramach działalności prywatnej gabinetu. Aktualnie pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tworzyłam i prowadziłam szkolenia tematyczne. Brałam udział w licznych szkoleniach i grupowych treningach interpersonalnych. 

W swojej pracy cenię sobię uważność na klienta, autentyczny, głęboki kontakt i towarzyszenie w zmianie. Dążę do tego aby klient poznał źródło swoich trudności oraz zyskał umiejętność samoregulacji swoich emocji i wzięcia odpowiedzialności za tworzenie satysfakcjonującego życia.