Natalia Skrobańska

Natalia Skrobańska

Name:
Natalia Skrobańska
Specialization:
Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. 

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Szkolenie to jest rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Ukończyłam certyfikowane szkolenie Terapeuty EEG Biofeedback w BioMed Wrocław. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam jako psycholog dziecięcy w I Klinice Psychoterapii i Wczesnej Interwencji na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Prowadziłam m.in konsultancje psychologiczne z dziećmi i młodzieżą w wieku 13-18 lat z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia) oraz zaburzeniami psychicznymi. 

Pracowałam również na stanowisku psychologa w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno-Językowym we Wrocławiu, gdzie m.in udzielałam indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym, oraz prowadziłam konsultacje indywidualne z rodzicami.

Odbywałam także staże i praktyki w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Lublinie. 

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży: 

  • z deficytami uwagi
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania 
  • uzależnionych od gier komputerowych, internetu i telefonu komórkowego. 
  • pomoc dla dzieci z rodzin w których występuje problem z używaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz dla rodzin dzieci z problemem uzależnień behawioralnych.


Na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, osadzonymi w Zakładzie Karnym, gdzie prowadzę terapię indywidualną, grupową, psychoedukację oraz zajęcia relaksacyjne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk i staży w I Klinice Psychoterapii i Wczesnej Interwencji na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Lublinie, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Lublinie.

Pracowałam również na stanowisku psychologa w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno-Językowym we Wrocławiu, gdzie m.in udzielałam indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym, oraz prowadziłam konsultacje indywidualne z rodzicami. 

Prowadzę terapię indywidualną dla osób: 

  • uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie
  • współuzależnionych
  • z syndromem DDA