Ilona Makohon

Ilona Makohon

Name:
Ilona Makohon
Specialization:
Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 6 roku życia oraz młodzież do 18 roku życia.

Ukończyłam psychologię kliniczną z neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Swój warsztat rozwijałam na licznych szkoleniach, m.in. ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP), szkolenie dotyczące autoagresji u dzieci i młodzieży, szkolenie z umiejętności regeneracji psychicznej. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam także podczas wolontariatów oraz staży - w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na turnusie terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Mam ponad 3- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, pracując jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, oddziale przygotowawczym dla dzieci z Ukrainy oraz w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Specjalizuję się przede wszystkim w pracy z dziećmi oraz młodzieżą:

  • z zaburzeniami emocjonalnymi,
  • z zaburzeniami nastroju,
  • z lękami,
  • z niskim poczuciem własnej wartości,
  • z trudnościami w relacjach społecznych,
  • z problemami z koncentracją uwagi,
  • doświadczających kryzysów czy trudnych sytuacji życiowych,
  • doświadczających przemocy w rodzinie lub przemocy rówieśniczej.

Pracuję także z rodzicami wpierając, podnosząc ich kompetencje wychowawcze oraz pomagając w budowaniu relacji z dzieckiem.

W swojej pracy korzystam z metod poznawczo - behawioralnych oraz systemowych.

Podstawą jest dla mnie nawiązanie pozytywnej relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu, empatii oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Booksy btn

Moje usługi

Moje gabinety

Opinie

Reviews