Dominika Horoszkiewicz

Dominika Horoszkiewicz

Name:
Dominika Horoszkiewicz
Specialization:
ADOS 2
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci od 3 do 10 roku życia.

Jestem neurologopedą klinicznym, diagnostą ADOS-2 w diagnostyce klinicznej, pedagogiem kształcenia zintegrowanego i edukacji przedszkolnej, edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (logopedia) oraz Uniwersytetu Medycznego (neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją).

Uczestniczyłam w licznych warsztatach, kursach i konferencjach m.in.:

  • Ados 2 - w diagnostyce klinicznej
  • KOLD - Karty oceny logopedycznej dziecka.
  • KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  • Attention Autism - model rozwijania komunikacji poprzez uwagę
  • Terapia dziecka z ASD
  • Sensoplastyka
  • Pozytywna Dyscyplina - edukator dla rodziców
  • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi - trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wolontariatu, praktyk, a później w pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolach integracyjnych oraz logopedy w przedszkolu, przychodni medycznej oraz swoim gabinecie.

W kręgu moich zainteresowań są przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu, ale też z opóźnionym rozwojem mowy. Booksy btn

Moje usługi

Moje gabinety

Opinie

Reviews