Artykuły
Title:

Jak rozumieć termin zdrowie psychiczne?

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://www.psychodynamiczna.org/zdrowie-psychiczne/
Long text:

Jak rozumieć termin zdrowie psychiczne?

Co to jest zdrowie psychiczne? Na początku należy zaznaczyć, że struktura osobowości w teorii psychoanalitycznej, z grubsza składa się z trzech obszarów. Pierwszy to Id, który zawiera w sobie pozytywne afekty, do których każdy człowiek dąży. Drugi to Superego, który reprezentuje wewnętrzne normy moralne. Zawiera także zdepersonifikowany i abstrakcyjny obraz ważnych osób, które stanowiły dla nas autorytet. Trzeci to Ego, czyli zestaw mechanizmów i funkcji zapewniających spójność obrazu siebie, przy realizacji podstawowych celów.

Kiedyś zakładano, że funkcją ego jest próba „pogodzenia ze sobą” Id i Superego. Tak jakby te elementy były na pewien sposób autonomiczne. Z biegiem czasu Psychologia ego wyprowadziła założenie, iż id i superego są funkcjami ego, jego elementami. Należy zwrócić uwagę, iż funkcją tych wszystkich elementów jest przystosowanie się do wymogów społeczeństwa w taki sposób, aby możliwa była realizacja podstawowych motywacji, przy jednoczesnym zachowaniu akceptacji społecznej.

Zdrowie psychiczne w psychoanalizie

Jak łatwo zauważyć, w ujęciu psychodynamicznym zakłada się, że człowiek stale znajduje się na rozstaju dróg. Wynika to z tego, że z jednej strony chce on realizować swoje motywacje, a z drugiej dopasować się do społeczeństwa i uzyskać akceptację. Prawdopodobnie większość czytelników zgodzi się, że trudno realizować swoje cele jednocześnie zadowalając wszystkich wokół. Stąd człowiek stale znajduje się pod wpływem konfliktu.

Kiedyś zakładano, że w tym ujęciu nie ma takiego pojęcia jak zdrowie psychiczne. Wynika to z tego, że konflikt jakoby odgórnie wywodzi się z naszej struktury osobowości. Obecnie zakłada się w teorii psychodynamicznej, że istnieje taki poziom funkcjonowania, jaki zasługuje na miano zdrowia psychicznego.