Artykuły
Title:

Zaburzenia adaptacyjne - gdy trudno przystosować się do zmian

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/
Long text:

W Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD - 10 ostrą reakcję na stres i zaburzenia adaptacyjne zalicza się do zaburzeń nerwicowych. Co kryje się pod tymi terminami i czym się różnią?

"Reakcja na ostry stres zazwyczaj ma podłoże sytuacyjne" - mówi dr Katarzyna Iwanicka, psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii Ben Med. W świecie zewnętrznym wydarza się coś, co powoduje silny stres, np. wypadek, strata pracy, rozwód, emigracja, przejście na emeryturę czy śmierć bliskiej osoby. "Gdy dowiadujemy się, że ktoś bliski nagle umiera pojawia się poczucie niedowierzania w to, co się stało, odrealnienia" - mówi dr Karolina Korzętkowska, psycholog kliniczny z Centrum Psychoterapii Ben Med. Ostra reakcja na stres może objawiać się rozpaczą, poczuciem dezorientacji, beznadziei, gniewem, splątaniem czy wycofaniem z interakcji społecznych.

Co ciekawe, ostra reakcja na stres może dotyczyć także subiektywnie pozytywnych wydarzeń, które zmieniają nasze życie tj. ślub czy pojawienie się na świecie dziecka. "Narastaniu lęku sprzyjają wszelkie zmiany, nieprzewidywalności, momenty, kiedy trzeba podjąć trudną decyzję przy dużej ambiwalencji, przełomy w życiu" - zauważa. Warto jednak odróżnić ostrą reakcję na stres od zaburzeń adaptacyjnych.