Artykuły
Title:

Zaburzenia psychiczne wieku dorastania

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/
Long text:

Najczęściej wśród adolescentów obserwowane są zaburzenia odżywiania i depresje młodzieńcze, rzadziej nerwice, zaburzenia zachowania i psychozy.

Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny to zespół chorobowy, którego podstawową cechą jest znaczny ubytek masy ciała. Zaczyna się zwykle między 13-15 rokiem życia, rzadziej miedzy 17-25. Za przyczynę tej choroby uznaje się wieloczynnikowy model, uwzględniający czynniki biologiczne, rodzinne i społeczne. Dodatkowo istotną rolę odgrywać mogą zaburzenia gospodarki hormonalnej oraz tak zwane elementy indywidualne, czyli problemy z samooceną, przynależnością do określonej grupy lub osiągnięcia szkolne.

Często chorzy mają poczucie niskiej autonomii i kontroli nad większością swojego życia. Zadania okresu dorastania przerastają ich siły i możliwości, zwłaszcza w przypadku kobiet. Obecnie w powstawaniu anoreksji udział biorą także czynniki kulturowe, gdzie lansowany jest bardzo szczupły model kobiecej sylwetki i szycie ubrania w rozmiarze „0”.

Kryteria diagnostyczne anoreksji obejmują:

  • spadek masy ciała powyżej 15 % w stosunku do prawidłowej wagi dla wieku i wzrostu;
  • lęk przed przytyciem, nabierający czasami postać paniki;
  • zaburzony sposób postrzegania kształtu ciała lub jego części;
  • brak przynajmniej trzech kolejnych krwawień miesiączkowych.