Artykuły
Title:

Kiedy mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową?

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/
Long text:

Cały czas trwają badania nad przyczyną powstawania tej choroby, choć wiadomo, iż wpływ na to mają czynniki genetyczne, zaburzenia poziomu neuroprzekaźników (serotonina, noradrenalina, adrenalina i inne), niektóre choroby, czynniki środowiskowe oraz psychiczne. Afektywne zaburzenie dwubiegunowe charakteryzują okresy pogorszenia choroby oraz okresy remisji (wyciszenia lub całkowitego ustąpienia objawów). 

Diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa może zostać rozpoznana przez lekarza specjalistę- psychiatrę a nie członka rodziny czy znajomego pacjenta. Lekarz przeprowadzi dokładny i szczegółowy wywiad z pacjentem oraz członkami jego rodziny.

Chorobę tą rozpoznaje się po wystąpieniu minimum dwóch pewnych dwóch nawrotów choroby (gdzie musi mieć miejsce minimum jeden epizod manii lub mieszany, lub epizody depresji, które rozdzielane są okresami manii lub epizodami mieszanymi).