Artykuły
Title:

Biofeedback- działanie i wskazania

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
https://biomed.org.pl/baza-wiedzy/biofeedback/biofeedback-dzialanie-i-wskazania/
Long text:

Na czym polega trening Biofeedback

Trening Biofeedback opiera się na interaktywnej współpracy z komputerem. Klient świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Ćwiczący otrzymuje informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym. Zmiany w organizmie monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Ile czasu powinna trwać terapia Biofeedback?

Czas trwania terapii Biofeedback ustala się stosownie do wieku klienta i istotności problemu. Treningi Biofeedback można podzielić na:

Krótkoterminowe: 10 – 30 spotkań (np. ADHD, deficyty koncentracji uwagi)

Długoterminowe: 60 – 80 sesji (np. epilepsja, afazja)

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • Monitorowaniu reakcji fizjologicznych w różnych sytuacjach – diagnozowanie reakcji na bodźce, terapii uzależnień, zaburzeniach samooceny, terapii tików i zespołu Touretta
 • Nauka samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia)
 • Trening oddechowy, nauka relaksacji
 • Terapia stresu
 • Terapia osób z zaburzeniami przyjmowania pokarmów – bulimia, anoreksja
 • Terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemy z planowaniem i skupieniem –
 • Terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna) –
 • Leczeniu bólu głowy (migren)
 • Padaczka, zaburzenia pamięci i koncentracji
 • Rehabilitacji ruchowej
 • Trening osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (np. sportowców, pilotów)
 • Terapia nietrzymania moczu

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • Trema, reakcje stresowe, agresja
 • Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)