Artykuły
Title:

Co to jest Biofeedback?

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
https://biomed.org.pl/baza-wiedzy/biofeedback/co-to-jest-biofeedback/
Long text:

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 

Zastosowanie Biofeedbacku

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:

 • Trudnościami w nauce
 • ADHD, ADD
 • Dysleksją
 • Depresją
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Nadmiernym stresem
 • Zaburzeniami snu
 • Zaburzeniami koncentracji
 • Uzależnieniami

Trening Biofeedback wykorzystywany jest również w badaniach naukowych oraz terapii osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. sportowców, menadżerów) 

Efekty terapii Biofeedback

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna dla dzieci i dorosłych umożliwiająca poprawę:

 • Działania pamięci i koncentracji
 • Funkcjonowania w stresie
 • Regulacji emocji
 • Opanowywania stresu i lęku

Odmiany Biofeedbacku

 • EEG Biofeedback (Neurofeedback) – dotyczy zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie.
 • HEG Biofeedback – bezpieczny sposób monitorowania stopnia natlenienia krwi w płatach czołowych. Metoda polecana w szczególności u klientów z ADHD, autyzmem gdzie montaż elektrod jest utrudniony.
 • RSA Biofeedback – trening łączący procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca.
 • EMG – klient uczy się świadomie obserwować, monitorować i kontrolować sygnały wskazujące na pojawienie się stresu.
 • SC – monitorowanie pomiarów aktywności elektromodalnej skóry. To pomiar wykorzystywany w diagnozie stresu.