Artykuły
Psychologia w mediach
Media w psychologii
Title:

Podcięcie wędzidełka - przebieg, wskazania, przeciwwskazania

Date:
01 września 2021
Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
https://www.medonet.pl/zdrowie,podciecie-wedzidelka---przebieg--wskazania--przeciwwskazania,artykul,1733350.html
Long text:

Podcięcie wędzidełka jest zabiegiem bezbolesnym. Zbyt krótkie wędzidełko języka uniemożliwia swobodne ruchy języka i poprawną wymowę niektórych głosek, które wymagają podniesienie języka. Jak wygląda zabieg podcięcia wędzidełka i kiedy należy wykonać zabieg?

Podcięcie wędzidełka – przebieg zabiegu

Podcięcie wędzidełka jest wykonywane zazwyczaj przez laryngologa. Sam zabieg polega na przecięciu błony znajdującej się pod spodem języka. Po podcięciu wędzidełka ranka goi się szybko i nie wywołuje zwykle powikłań.

Przygotowanie do podcięcia wędzidełka wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed zabiegiem należy wykonywać odpowiednie ćwiczenia zapobiegające zrostom oraz uczące prawidłowych ruchów języka. Ćwiczenia te należy kontynuować również po podcięciu wędzidełka, aby zabieg był w pełni skuteczny.

Podcięcie wędzidełka jest bezbolesne i wywołuje jedynie małe krwawienie.