Artykuły
Title:

W jaki sposób terapia metodą Warnkego może pomóc potrzebującym?

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
Long text:

Metoda opracowana przez Freda Warnke opiera się na treningu percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy oraz prawidłowej pisowni.

Kiedy terapia metodą Warnkego to dobry pomysł?

Terapię Warnkego poleca się dzieciom, które w szkole napotykają na trudności, wynikające z problemów ruchowych, z deficytu w zakresie uwagi oraz integracji między funkcjami słuchowymi i wzrokowymi. W rezultacie takie młode osoby nierzadko muszą zmagać się również z problemami z czytaniem i pisaniem.

Terapia Warnkego to pierwsza metoda w Polsce, która w całości poświęcona jest takim zagadnieniom. Z powodzeniem wykorzystuje się ją również do pracy z osobami dorosłymi. Niezależnie od wieku pacjenta/pacjentki terapia Warnkego może przynieść satysfakcjonujące efekty i zmniejszyć lub zlikwidować trudności w zakresie prawidłowego:

  • pisania;

  • czytania;

  • mówienia.

W metodzie Warnkego nacisk kładzie się na rozpoznanie przyczyn, które stoją za konkretnymi objawami. Z terapii w Polsce korzysta się od ponad dekady. Zastosowanie tego nurtu terapeutycznego ma dłuższą tradycję w m.in. Szwajcarii i w Niemczech. W ten sposób leczy się różnorodne problemy logopedyczne, trudności w lateralizacji, zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dużą popularnością cieszy się również terapia dysleksji metodą Warnkego. Eksperci, specjalizujący się w takim leczeniu, są w stanie pomóc również osobom, których problemy wynikają z uszkodzeń mózgu (np. w wyniku przebytego udaru).

Na czym polega terapia metodą Warnkego?

Trening opiera się na zaangażowaniu zmysły słuchu i wzroku. Terapeuta skupia się również na motoryce osoby ćwiczącej. Na powodzenie tych wysiłków, tak jak przy innych metodach terapeutycznych, wpływa również zaangażowanie pacjenta lub pacjentki. W terapii Warnkego jest ono niezwykle ważne, bo osoba ćwicząca musi reagować na pojawiające się bodźce. Profesjonalne i regularne treningi pobudzają zautomatyzowane przetwarzanie bodźców w obszarze zdolności motorycznych, wzroku i słuchu. Ćwiczenia służą też automatyzacji koordynacji półkul mózgu.

Czy terapia Warnkego jest skuteczna?

Skuteczność metody została potwierdzona przez specjalistów pracujących na Uniwersytecie w Hanowerze. Badania dowiodły skuteczność m.in. w sferze poprawy umiejętności prawidłowej pisowni po czterech miesiącach treningu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom treningowym i diagnostycznym terapia Warnkego doceniana jest przez ekspertów, ceniących mocne podstawy naukowe metod terapeutycznych.

Regularna, zacieśniona współpraca z terapeutką lub terapeutą pozytywnie wpływa na szybkość zapamiętywania osoby ćwiczącej oraz na jej koncentrację. Pacjentowi/pacjentce dużo łatwiej przychodzi czytanie, pisanie i mówienie.

Indywidualne podejście do pacjentów i pacjentek w terapii metodą Warnkego we Wrocławiu

Aby dobrze dopasować trening do konkretnej osoby, należy zatroszczyć się o kompleksową diagnostykę. Specjaliści sprawdzają zakres, w jakim funkcje pacjenta są zautomatyzowane. Poszczególne kroki, podejmowane podczas procesu diagnostycznego, weryfikują takie funkcje jak np: rozpoznawanie wzorca częstotliwości, wzorca czasowego i słyszenie kierunkowe. Eksperci sprawdzają również próg kolejności wzrokowej i słuchowej, różnicowanie tonów oraz synchroniczne wystukiwanie rytmu.

Aby precyzyjnie poznać potrzeby terapeutyczne pacjenta/pacjentki, w procesie diagnostycznym wykorzystuje się specjalne urządzenia. To one odpowiadają za to, czy zebrane dane będą precyzyjne. Wyróżniają się łatwą obsługą, toteż badana osoba może czuć się komfortowo. Na podstawie zebranych informacji i precyzyjnego wywiadu z pacjentem możliwe jest określenie planu treningowego, z uwzględnieniem rodzaju i zakresem trudności, z którymi boryka się pacjent. Zaawansowany sprzęt odgrywa duże znaczenie nie tylko podczas diagnozy, ale również później, podczas właściwego treningu. Metoda Warnkego zakłada m.in. wykorzystanie specjalnych materiałów dźwiękowych, słuchawek i mikrofonów.