Artykuły
Title:

Jak mogę przygotować się do wizyty u psychologa?

Autor: Bianka Chynowska - Psycholog, Seksuolog

Long text:

Pierwsza wizyta u psychologa bywa trudna, często wynika to z braku wiedzy o tym jak będzie wyglądać. Istnieją różne mity i fakty na temat tego co się dzieje w gabinecie psychologa. W tym artykule nieco rozwieję wątpliwości.

  1. Tytuł psychologa - Przed wizytą, lub w jej trakcie zapytaj o tytuł, jaki ma psycholog. Pamiętaj, że psychologiem może tytułować się jedynie osoba, która ma stopień magistra psychologii.
  2. Psychoterapeuta - Jeśli psycholog proponuje Ci psychoterapię, zapytaj jaką szkołę ukończył, lub czy jest w trakcie szkolenia. Do szkoły terapeutycznej uczęszcza się po ukończeniu studiów (ze stopniem magistra) i trwa ona ok. czterech lat. Ten punkt jest niezmiernie ważny. W Polsce nie ma ustawy regulującej pracę psychoterapeuty. Dlatego w świetle prawa każdy może nakleić na drzwiach gabinetu szyld „psychoterapeuta”. Pamiętaj, że pytanie o ukończone szkoły nie jest nietaktowne, jest wręcz konieczne.
  3. Poufność - Psycholog ma obowiązek dotrzymania tajemnicy psychologicznej. To co pacjent mówi w gabinecie, zostaje w gabinecie. Jest to zgodne z kodeksem etyki psychologa. Istnieją jednak wyjątki, w których terapeuta zostaje zwolniony z odpowiedzialności. Wszystko powinno być wyjaśnione w gabinecie podczas wizyty.
  4. Superwizje - Psychoterapeuci są zobowiązani uczęszczać na wizyty do najbardziej doświadczonych psychoterapeutów (superwizorów), którzy na bieżąco oceniają ich pracę z pacjentami. Superwizorzy, to osoby z bardzo długim stażem psychoterapeutycznym, które oprócz podstawowych szkoleń psychoterapeutycznych, kończą dodatkową specjalizację, dzięki której mogą rzetelnie nadzorować pracę psychoterapeutów. Podczas wizyt superwizor sprawdza czy prowadzona terapia jest dobra i czy będzie skuteczna dla pacjenta. Wszystko odbywa się poufnie, bez podawania imion i nazwisk, a psychoterapeuta przed pójściem na superwizje powinien zapytać pacjenta, czy ten się na to godzi. Jest to standardowa procedura, zapewniająca najwyższy poziom psychoterapii.
  5. O czym mam mówić? - O czym tylko chcesz. Najczęściej do psychologa idzie się w momencie jakiegoś kryzysu sytuacyjnego, złego samopoczucia, lub pogorszenia funkcjonowania. Można jednak iść do psychologa i pracować nad samorealizacją.
  6. Co się robi podczas wizyty? - Zazwyczaj wszystko opiera się na rozmowie. Niekiedy psycholog zadaje różne zadania, np. w formie tabeli uczuć, albo dziennika emocji. Nie jest to jednak zasada, nie każdy psycholog z tego korzysta. Ponad to nie jest to obligatoryjne, zawsze możesz wyrazić swoją niechęć. Wszystko ustalane jest w trakcie wizyt, na bieżąco.
  7. Czy psycholog poradzi mi co mam zrobić? - Nie, psycholog nie radzi. Psycholog pomaga przejść trudną sytuację i pomaga Ci ją zrozumieć. Ostateczne decyzje zawsze podejmujesz Ty.
  8. Co to jest kontrakt? - Kontrakt to umowa między psychologiem a pacjentem. Zazwyczaj zawierana po kilku wizytach. W kontrakcie zawiera się czas wizyty, długość trwania terapii, płatności, omawia się zasady poufności, możliwości odwoływania wizyt i wszystkie inne kwestie, które są istotne zarówno dla psychologa jak i pacjenta.

Source link: