Artykuły
Title:

Czym jest osobowość?

Autor: Bianka Chynowska - Psycholog, Seksuolog

Long text:

Na co dzień spotykamy masę różnych, odmiennych od siebie ludzi. Niektórzy sązamknięci w sobie, inni wręcz emanują energią i chęcią bycia z ludźmi. Jeszcze inne osoby są bardzo pewne siebie i niezależne, inne nie mogą wyobrazić sobie życia bez wsparcia innych osób. Myśląc o znaczących, wyróżniających człowieka cechach myślimy o temperamencie, bądź osobowości.

Temperament ma charakter wrodzony (tworzy go wrodzony mechanizm neurobiochemiczny). To znaczy, że rodzimy się z pewnym zasobem cech, które dosyćmocno nawiązują do stylu w jakim osoba funkcjonuje. Pierwsze cechy temperamentu można zauważyć już u maleńkiego dziecka, ale można także zauważyć te cechy u zwierząt.

Osobowość z kolei kształtuje się poprzez interakcję z innymi, ważnymi dla jednostki osobami i poprzez środowisko w jakim dany człowiek się wychowuje. Jest nieco szerszym pojęciem obejmującym temperament i charakter. Osobowość zauważana jest w zachowaniu później. Można by w tym momencie rozważać różnice międzykulturowe i to jaki mają wpływ na kształtowanie się osobowości. Inaczej bowiem może rozwijać sięosobowość w kulturze kolektywistycznej, inaczej w indywidualistycznej. Niemniej jednak jest to temat bardzo rozległy i na ten moment warto zatrzymać się na zrozumieniu pojęcia „osobowość”.

Psychoterapeuci w swoich gabinetach często pracują z osobowościami zaburzonymi. Takie osoby odczuwają duże cierpienie w funkcjonowaniu, a niekiedy swoim zachowaniem sprawiają cierpienie innym osobom. Praca z osobowością zaburzonąwymaga pomocy psychoterapeutycznej. Ma na celu zmniejszenie cierpienia i ułatwienie funkcjonowania takiej osoby.

W codziennym życiu możemy spotkać osoby cierpiące na zaburzenie osobowości, jednak częściej spotykamy się z tzw. typami osobowości. To oznacza, że ludzie funkcjonują w określony przez typ osobowości sposób. Każdy z nas jakiś typ ma, czasami jest on składową różnych typów i trudno wymienić jeden. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pewne typy osobowości przyciągają się, a inne odpychają.

Czy masz czasami takie uczucie, że z niektórymi rozmawiasz trzy godziny i wydaje Ci się, jakby minęło 5 minut, a z innymi masz wrażenie, że język zastyga w ustach i jedyne o czym marzysz, to odejść? Tajemnicą takich sytuacji, bardzo często, są typy osobowości. Im więcej o nich wiesz tym lepiej potrafisz zrozumieć podejście drugiej osoby, a może nawet nauczysz się z nią rozmawiać i zauważysz co Tobie przeszkadza w relacjach z innymi.

Bibliografia:

Strelau, J., Doliński, D., i in. (2011). Psychologia Akademicka. Podręcznik. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Oldham, J. M., Morris, L. B. (2016). Twój psychologiczny autoportret. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.


Source link: