Artykuły
Title:

Kancerofobia, czyli cały czas myślę, że mam raka

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/kancerofobia-czyli-caly-czas-mysle-ze-mam-raka-jak-sobie-pomoc_46098.html
Long text:

Kancerofobia to obawa przed zachorowaniem na nowotwór. Zaznaczyć trzeba, że choroby nowotworowe stanowią obecnie prawdziwy problem populacji ludzkiej. Liczba zachorowań na różnorodne typy nowotworów, niestety, systematycznie wzrasta. Jako przykład można podać dane dotyczące Polski – w 2014 roku na choroby nowotworowe cierpiało prawie 160 tysięcy pacjentów, ale już dwa lata później, w 2016 roku, liczba ta przekroczyła 180 tysięcy. Obecne prognozy również nie są optymistyczne – szacowane jest bowiem, że u nawet więcej niż jednej na cztery osoby, w ciągu całego jej życia, rozwinie się jakaś choroba nowotworowa.

Nowotwory współcześnie są więc po prostu częste. Rozwijać się one mogą u osób z każdej grupy wiekowej – choroby nowotworowe występują u młodych dorosłych i osób w wieku podeszłym, ale i u dzieci. Część nowotworów, o ile zostaną one wykryte odpowiednio wcześnie, ma stosunkowo dużą wyleczalność (tak jest m.in. w raku piersi), w przypadku innych zaś rokowania pacjentów bywają znacznie gorsze (jak to ma miejsce np. w przypadku raka trzustki).

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nie budzi zapewne zdziwienia to, że pacjenci po prostu obawiają się nowotworów. Pewne obawy są rzeczywiście całkowicie naturalne, niektórzy jednak doświadczają patologicznego wręcz lęku przed chorobą nowotworową – problem ten określany jest jako kancerofobia (spotkać się można również z określaniem go jako karcinofobia).

Przyczyny kancerofobii

Kancerofobia zaliczana jest do zaburzeń lękowych z grupy fobii specyficznych (oznacza to, że problem ten zaliczany jest do tej samej grupy zaburzeń psychicznych co np. klaustrofobia czy lęk wysokości). Ogólnie przyczyny fobii specyficznych, w tym również kancerofobii, nie zostały dotychczas dokładnie poznane. Uważa się, że do ich rozwoju być może przyczyniają się dziedziczone przez pacjentów geny – wniosek taki wysunięto na podstawie tego, że ludzie, w których rodzinach ktoś doświadczał jakichś zaburzeń lękowych, sami są bardziej podatni na pojawienie się u nich podobnych problemów. Za potencjalne przyczyny fobii specyficznych uważa się także różne problemy związane z procesem wychowawczym (takie jak np. wyjątkowego stopnia nadopiekuńczość rodziców), a także doświadczenie traumatycznych zdarzeń (np. przemocy fizycznej lub branie udziału w wypadku). W przypadku jednak fobii specyficznej, którą jest kancerofobia, pod uwagę jako jej przyczyny brane są jeszcze inne czynniki. Wysuwana jest bowiem hipoteza, że do wystąpienia patologicznego lęku przed rakiem bardziej predysponowane są te osoby, w których rodzinach występowały (zwłaszcza liczne) zachorowania na jakieś choroby nowotworowe. Większe ryzyko pojawienia się kancerofobii miałoby również dotyczyć tych osób, w których otoczeniu ktoś cierpi na nowotwór.