Baza Wiedzy
Title:

Czym jest osobowość dyssocjalna?

Long text:

Kazimierz Pospiszyl dzieli zaburzenie na typ impulsywny i typ kalkulatywny. Wyróżnia on w psychopatii:

- deficyt lęku – defekt emocjonalny polegający na braku przyswajania odruchów moralnych i braku empatii;

- deficyt uczenia się – dominujące w typie impulsywnym zachowania agresywne;

- upośledzenie związków – relacje oparte na przydatności innych do własnych celów, płytkie związki – dominujące w typie kalkulatywnym, ignorowanie konwencji społecznych;

- cierń psychopatyczny – zubożone życie psychiczne, kompensowane przez narcyzm – wyczulenie na przejawy niedoceniania.

Udoskonalenie metod badania mózgu spowodowało wydzielenie swoistej kategorii osobowości nieprawidłowej, uwarunkowanej nabytym, zwłaszcza w okresie płodowym, okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Osobowość nieprawidłową o podłożu organicznym nazywamy encefalopatią , epileptoidią lub charakteropatią (tj. organicznymi zaburzeniami charakteru).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowość_dyssocjalna


Source link nofollow: