Baza Wiedzy
Title:

Czym jest psychoterapia systemowa?

Date:
14 lutego 2018
Long text:

Najistotniejsze mechanizmy i pojęcia tego podejścia to:

  • Rodzina jest otwartym systemem społeczno-kulturowym, do optymalnego funkcjonowania niezbędna jest równowaga między poczuciem ja a przynależnością do rodziny.
  • Nacisk kładzie się na strukturę, czyli sieć wymagań funkcjonalnych (o stałych cechach), które warunkują interakcje.
  • Konieczne jest utrzymanie pewnej hierarchii, zaburzenie następuje wówczas, gdy struktura rodziny jest za mało elastyczna, uniemożliwiająca jej przystosowanie się do zmian rozwojowych lub wymogów otoczenia.
  • Symbol zdrowia stanowią możliwości adaptacyjne jednostki i systemu.
  • Granice, koalicje, podsystemy – różnicują i rozwijają system.    

Źródło: http://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/

Source link nofollow: