Psychiatra Wrocław

Psychiatra Wrocław

Psychiatra jest lekarzem medycyny, który ukończył studia medyczne a następnie specjalizację z psychiatrii. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Stosuje głównie farmakoterapię ale zdarza się, że jest również psychoterapeutą. Wystawia dokumenty świadczące o stanie zdrowia pacjenta.

Konsultacja psychiatryczna polega na spotkaniu i rozmowie z lekarzem psychiatrą. W trakcie trwania spotkania pacjent ma możliwość opowiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach, niepokojących objawach, myślach lub emocjach. Zadaniem lekarza psychiatry jest szukanie źródeł zgłaszanych objawów, ponieważ mogą one mieć zarówno podłoże psychiczne, jak i somatyczne.W tym celu lekarz zbiera szczegółowy wywiad, czasem pyta o odległą przeszłość, która może wydawać się bez związku z aktualną sytuacją.

Nie zawsze jednak jedna konsultacja wystarczy na ostateczną diagnozę i ewentualną propozycję leczenia. Lekarz może zlecić potrzebę wykonania określonych badań diagnostycznych (psychologicznych lub laboratoryjnych), zebrania wywiadu najbliższego otoczenia czy konsultacji u specjalisty z innej dziedziny (neurologa, internisty).

Lekarz psychiatra w zależności od potrzeb konkretnej osoby może zaproponować różne formy leczenia (farmakoterapię, psychoterapię – indywidualną, grupową czy rodzinną lub udział w warsztatach czy grupie wsparcia), Jeśli potrzebny jest równoległy udział w kilku formach terapii, lekarz może pełnić rolę koordynatora i czuwać nad całością leczenia.

W trakcie konsultacji psychiatrycznych na każdym etapie leczenia (diagnozy, propozycji leczenia, włączenia leczenia, oceny wyników leczenia) niezwykle ważny jest aktywny udział pacjenta i otwarte dzielenie się swoimi myślami i odczuciami, oczekiwaniami i wątpliwościami. W trakcie kolejnych spotkań między lekarzem i pacjentem tworzy się relacja wzajemnego zaufania, niezbędna do uzyskania sukcesu terapeutycznego.  Na podstawie obserwacji oraz zgromadzonej wiedzy o pacjencie lekarz może efektywnie pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji dotyczących dalszego leczenia. Z tego względu, jeśli istnieje potrzeba dłuższego leczenia, korzystne jest pozostawanie pod opieką jednego lekarza.

Częstotliwość oraz czas trwania konsultacji: podczas pierwszej wizyty lekarz zapoznaje się z aktualną sytuacją pacjenta, zbiera wywiad dotyczący historii objawów (i ewentualnie dotychczasowego leczenia) oraz stanu zdrowia somatycznego pacjenta, po czym zwykle przedstawia propozycję leczenia. Z tego powodu pierwsza wizyta jest zazwyczaj dłuższa od kolejnych. Czas trwania kolejnych spotkań i ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb i możliwości pacjenta, konkretnej sytuacji w trakcie leczenia. Dłuższe i częstsze wizyty mogą być potrzebne na początku leczenia, w czasie włączania nowego leku lub podczas zmiany leczenia, tak aby pacjent miał możliwość poinformować lekarza o swojej reakcji na nową sytuację czy ewentualnych objawach niepożądanych. W okresach stabilizacji, kiedy pacjent jest zadowolony z efektu leczenia, wizyty mogą być rzadsze i trwać krócej.

Z jakimi dolegliwościami udać się po poradę do lekarza psychiatry?
 • zmiany w relacjach rodzinnych i społecznych, np. wycofywanie się z nich, izolowanie się od otoczenia
 • zmiany aktywności - nadmierna lub zbyt słaba w porównaniu z okresem poprzedzającym pojawienie się zmian
 • częste zmiany nastroju
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić: śmierć bliskiej osoby, choroba, zwolnienie z pracy
 • ciągłe uczucie strachu, niepokoju
 • stałe uczucie smutku, przygnębienia, bezradności
 • ciągłe poczucie samotności
 • zauważamy rzeczy, słyszymy głosy, których inni nie dostrzegają
 • mamy bóle głowy, występuje drżenie rąk, nadpotliwość, kołatanie serca, a badania wykluczyły chorobę somatyczną (fizyczną)
 • nadużywamy alkoholu, leków, narkotyków, jesteśmy uzależnieni od hazardu, zakupów czy seksu.

Jakie choroby leczy psychiatra?

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem, psychiatra wdroży właściwe leczenie. Wśród chorób leczonych przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii znajdują się:

 • depresja
 • zaburzenia psychiczne (kiedy występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości)
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • nerwice
 • schizofrenia
 • uzależnienia
 • anoreksja, bulimia
 • psychoza
 • zespół stresu pourazowego
 • choroby zawodowe
 • zaburzenia koncentracji i pamięci
 • syndrom DDA
 • myśli i skłonności samobójcze.


Wybierz swojego psychiatrę

Artykuły