Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Pomoc psychologiczna w Centrum PSYCHE we Wrocławiu

Obecnie wszyscy znaleźliśmy się w ekstremalnie trudnej, niecodziennej dla nas sytuacji.

Stale towarzyszący nam strach przed zarażeniem, niepokój związany z przyszłością, pozostawanie w izolacji, poczucie osamotnienia, pojawiające się kłopoty zawodowe i finansowe, powodują narastanie w nas stresu.
Strach i lęk związany z epidemią, mogą być przyczyną rozmaitych zaburzeń natury psychologicznej - objawów nerwicowych, paniki, kłopotów ze snem, depresji, uzależnień, problemów w związku, trudności w radzeniu sobie z emocjami.

Nasi psychologowie i psychoterapeuci służą Państwu pomocą i wsparciem, doradzą jak radzić sobie z lękiem i trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z bieżącej sytuacji.

☎️ Jeśli czujesz, że obecna sytuacja Cię przerasta - umów się na wizytę w Centrum Psyche.

Umawianie konsultacji odbywa się telefonicznie pod nr tel: 668 093 234 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Mama z córką szukają pomocy psychologicznej online

Projekt realizowany W ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, pn. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław, RPDS. RPDS.09.04.00-02-0003/19 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego( realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej    Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Dolnośląskiego), w ramach prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Wybierz swojego psychologa

Artykuły