Paweł Suchodolski

Name:
Paweł Suchodolski
Specialization:
Psycholog
Rejestruj:
Bio:

Jestem psychologiem, absolwentem 5-letnich studiów na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności psychologia kliniczna. Swoje kształcenie kontynuuję na studiach podyplomowych (tej samej Uczelni), na kierunku Praktyczna diagnoza psychologiczna. Poza Centrum Psyche pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie również udzielam wsparcia psychologicznego i stale podnoszę swoje kompetencje.

Wiedzę i dotychczasowe doświadczenie wykorzystuję w poradnictwie psychologicznym. Obecna sytuacja epidemiologiczna, obostrzenia ograniczające kontakty społeczne, ale również kryzysy rozwojowe i emocjonalne, czy losowe sytuacje mogą drastycznie wpływać na nasz dobrostan psychiczny. Nierzadko nie wiemy do kogo zgłosić się z problemami natury psychologicznej oraz czym różni się psycholog od psychiatry, czy psychoterapeuty. Poradnictwo psychologiczne to szansa na bliższe poznanie problemu, z którym się zgłaszamy. Jest to możliwość otrzymania psychoedukacji, istotnych wskazówek radzenia sobie z kryzysem, kroków dalszego postępowania i leczenia, oraz wsparcia i zrozumienia.

Darmowe wsparcie psychologiczne skierowane jest również do osób z kręgu LGBT+. Obecna sytuacja polityczna w kraju, wykluczenie społeczne, kryzys związany z coming outem - to wszystko może składać się na przełomowy i emocjonujący okres w życiu człowieka. Poradnictwo psychologiczne związane jest nie tylko z szansą na uzyskanie wsparcia, ale również z edukacją rozwojową.

Wsparcie psychologiczne skierowane jest dla osób powyżej 16 roku życia, mieszkających we Wrocławiu.

Z zainteresowania poszerzam wiedzę z zakresu neuropsychologii i wpływu społecznego.