Menu
Nasz zespół specjalistów
Psyche - Zespół - Piotr Kopko
Name:

Piotr Kopko

Specialization:

Psycholog

Bio:

Piotr Kopko - psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji. Uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu psychoterapii oraz w konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjalizycyjnych i resocjalizacyjnych we Wrocławiu. Podejmowałem się pracy z osobami wykluczonymi społecznie, osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, rodzinami dysfunkcyjnymi jak i mającymi przejściowe problemy. Obecnie pracuję z rodzinami i opiekunami osób niepełnosprawnych, młodzieżą i rodzinami w kontakcie indywidualnym oraz prowadzę grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Pracuję z młodymi dorosłymi, towarzysząc im w trudnym okresie adolescencji a także z osobami dorosłymi, znajdującymi się w kryzysie lub mającymi problemy natury psychicznej. Prowadzę również warsztat terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Bonitum, gdzie zajmuję się osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi intelektualnie.

T: +48 668 093 234

A: Białowieska 3a/5d, Wrocław 54-234 (róg Legnicka / Białowieska)

A: Małopanewska 18/13, Wrocław 54-212 (Psyche KIDS)

E: info@psyche.wroclaw.pl

F: fb.me/centrumpsyche

T: @centrum_psyche