Natalia Skrobańska

Name:
Natalia Skrobańska
Specialization:
Psycholog, Terapeuta EEG Biofeedback, Terapeuta uzależnień
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci (EEG Biofeedback), młodzież powyżej 15 roku życia oraz osoby dorosłe.

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam certyfikowane szkolenie Terapeuty EEG Biofeedback w BioMed Wrocław. Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Szkolenie to jest rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, osadzonymi w Zakładzie Karnym, gdzie prowadzę terapię indywidualną, grupową, psychoedukację oraz zajęcia relaksacyjne.

Pracowałam również na stanowisku psychologa w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno-Językowym we Wrocławiu, gdzie m.in udzielałam indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym, oraz prowadziłam konsultacje indywidualne z rodzicami. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk i staży w I Klinice Psychoterapii i Wczesnej Interwencji na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Lublinie, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Lublinie.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób: 

  • uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie
  • współuzależnionych
  • z syndromem DDA