Piotr Kopko

Name:
Piotr Kopko
Specialization:
Pedagog, Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psychoterapeuta, Socjoterapeuta, Terapia par - koterapia
Rejestruj:
Bio:

W Centrum Psyche przyjmuje dzieci powyżej 9 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji. Uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu psychoterapii oraz w konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjalizycyjnych i resocjalizacyjnych we Wrocławiu. Podejmowałem się pracy z osobami wykluczonymi społecznie, osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, rodzinami dysfunkcyjnymi jak i mającymi przejściowe problemy. Obecnie pracuję z rodzinami i opiekunami osób niepełnosprawnych, młodzieżą i rodzinami w kontakcie indywidualnym oraz prowadzę grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Pracuję z młodymi dorosłymi, towarzysząc im w trudnym okresie adolescencji a także z osobami dorosłymi, znajdującymi się w kryzysie lub mającymi problemy natury psychicznej. Prowadzę również warsztat terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Bonitum, gdzie zajmuję się osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi intelektualnie.