Artykuły
Psychologia w mediach
Media w psychologii
Title:

Terapia metodą Warnkego

Date:
17 stycznia 2020
Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Long text 1000:

Trening metodą Warnkego – skupia się na przyczynach trudności a nie na objawach 

Jak działa?

  • poprawia koncentrację uwagi,

  • zwiększa szybkość zapamiętywania pojemność pamięci,

  • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,

  • prowadzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zdolności motorycznych,

  • podnosi poziom umiejętności czytania, pisania, mówienia; przyspiesza naukę tych umiejętności u dzieci

Dla kogo przeznaczona jest ta metoda?

  • dzieci w wieku szkolnym (od 8 roku życia),

  • młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów,

  • osób dorosłych wykonujących różne zawody,

  • także dla osób z lekkim niedosłuchem, zaburzeniami mowy, dysleksja i inne,

  • trening warto stosować jako metodę wspomagającą przy przygotowywaniu się do różnych egzaminów. 

Informacje o metodzie:

Metoda stworzona przez Freda Warnkego po 15 latach badań naukowych. Ma mocne podstawy naukowe, jej efekty potwierdzone zostały licznymi badaniami.

Metoda od wielu lat stosowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. W Polsce – od 2010 roku.

W diagnostyce i terapii wyżej wymienioną metodą wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt medyczny – urządzenia: Brain-Boy Universal i Lateral-Trainer-Professional.